Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Adwent

I Niedziela Adwentu     (Mt 24, 37-44) 

Czuwajmy, bo nie znamy dnia Przyjścia Pana

    Na początku Adwentu Kościół przypomina nam o powtórnym przyjściu Chrystusa - o Paruzji.
   Ewangelia nawiązuje do czasów Noego, kiedy ziemia była skażona złem, a ludzie postępowali niegodziwie (por. Rdz 6,12). Wtedy Bóg zasmucił się i żałował, że stworzył człowieka (por. Rdz 6,6). Obecny świat przypomina czasy Noego. Niemal wszędzie dostrzec można ogrom wszelkiego zła, a ludzie często zapominają o Bogu i lekceważą Jego Prawo.
    Lekarstwem na pustkę duchową współczesnego człowieka jest modlitwa i czuwanie.
    Czuwać, znaczy umiejętnie, mądrze, roztropnie i odpowiedzialnie żyć teraźniejszością.  Czuwanie pobudza nas do tego, aby każdego dnia z wiarą, ufnością i miłością podejmować obowiązki i trudy życiowe razem z Jezusem, który nam towarzyszy i nas prowadzi.

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie (Mt 26,41).

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

Weekend w klasztorze

Młodzi & Urszulanki

razem w drodze

 

 

Na dziś


Codziennie na nowo
trzeba zaczynać kochać Boga
i być przekonanym,
że tak dziś jak wczoraj
nie dosyć się Go kochało.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych