Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


kwiaty

Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiejsza uroczystość jest świętem Kościoła w chwale. Dzisiaj szczególnie dziękujmy Bogu za łaski, jakich udzielił swoim świętym, a przez nich – światu. Dziękujmy za ich świadectwo życia chrześcijańskiego. Cieszmy się, że święci wstawiają się za nami.

„Świat jest niczym ogród, w którym Duch Święty, z godną podziwu fantazją, wzbudził rzesze świętych z różnych języków, ludów, kultur, różnego wieku i pozycji społecznej. Każdy jest inny od drugiego z niepowtarzalną osobowością i własnym duchowym charakterem. Wszystkich jednak cechuje pieczęć Jezusa, czyli odcisk Jego miłości”. (Benedykt XVI)

Świętość nie jest zarezerwowana dla elity. Jest to wyzwanie dla wszystkich.

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

Młodzi & Urszulanki

razem w drodze

 

Sesje rekolekcyjne w Częstochowie

 


 

Na dziś


Słowa wychodzące
z najświętszych ust
Syna Bożego
a zapisane w Ewangelii...
są ogniem i rzuconym
przez Niego w Świat
płomieniami,
które rozpalają dusze czyste.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych