Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Syn marnotrawny

Rembrandt Harmensz van Rijn, Powrót syna marnotrawnego (fot. Wikimedia Commons)

IV Niedziela Wielkiego Postu

Królestwo Boże jest wspólnotą pojednanych z Bogiem i między sobą.

Niech tematem naszej refleksji będą dwa zdania z tekstów biblijnych IV Niedzieli Wielkiego Postu. Jedno z nich jest prośbą. Drugie może być odpowiedzią na tę prośbę:

  • W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem (2 Kor 5,20)
  • Wstanę i pójdę do mojego ojca (Łk 15,18)

Nasze pojednanie z Bogiem jest uzależnione od naszego przebaczenie innym.

Przebaczenie nie jest wspaniałomyślnym hojnym darem dla winowajcy, dla kogoś gorszego od nas. Nie jest ono gestem łaskawości kogoś doskonalszego wobec upadłego.

Przebaczenie stwarza nowe relacje między ludźmi, stwarza nową rzeczywistość, nowe zasady życia.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia,
i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski
  (Mt 6, 14). 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

Urszulańskie Dni Młodych 24-26 maja

Młodzi & Urszulanki

razem w drodze

Niech waszym  jedynym schronieniem będzie ucieczka do stóp  Jezusa Chrystusa

 

 

Na dziś


Usiłujcie kierować się
jedynie miłością Boga
i żarliwą troską o dusze.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych