logo
Aktualności

Na ratunek własnemu sercu

RATUJ SWOJE SERCE - to drugie skupienie w ramach cyklu Pocovidowe Pogotowie Duchowe. W dniach 21 – 23 stycznia 2022r. będziemy mówić o tym, jak ratować i odnowić swoje serce. 

Jak podchodzić do sytuacji kryzysowych, do swoich emocji i uczuć, aby nie były przeszkodą w rozwoju, ale pomocą i sprzymierzeńcem.  Będzie to czas wspomagania kondycji duchowej i emocjonalnej. Czas poznawania Boga i siebie samego od strony uczuć. Czas uczenia się i pogłębiania więzi z Bogiem i ze sobą samym. Lekarstwem na odnowienie i umocnienie serca będzie Eucharystia, adoracja, Słowo Boże, cisza, milczenie i wspólnota. Zapraszamy Cię do Urszulanek UR, do Częstochowy. 

Pan jest twoją ucieczką i schronieniem”. (por Ps 91) W Bogu jest nasze zdrowie i życie!

Kolejne spotkania weekendowe:

2. RATUJ SWOJE SERCE (kondycja emocjonalna) 21 - 23.01.2022
3. RATUJ SIEBIE I BLIŹNICH WOKÓŁ CIEBIE (kondycja interpersonalna) 4 - 6.03.2022
4. RATUJ SWOJE CIAŁO (kondycja cielesna, seksualność) 27 - 29.05.2022


Rekolekcje prowadzą Siostry Urszulanki i o. Jakub Szymczycha OSPPE

1. RATUJ SWOJE SERCE

  • termin: 21- 23 stycznia 2021
  • rozpoczęcie: 21.01. piątek, o godz. 18:30 
  • zakończenie: 23.01. niedziela, po obiedzie, ok. godz. 14:00 
  • miejsce: klasztor Sióstr Urszulanek UR, Częstochowa, ul. 3 Maja 2/4 
  • rekolekcje dla młodzieży (18 < 35 :))
  • zgłoszenia: urszulankajana@gmail.com (lub telefonicznie 728 891 144)
    (Termin zgłaszania - do 18 stycznia)
  • prosimy wziąć ze sobą Pismo święte i notatnik 

kliknij poniżej, by wyświetlić plakat

III Niedziela Zwykła

Duch Pański spoczął na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana (Iz 61,1n. 58,6)

 

 

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici