logo

I Niedziela Adwentu

I NIEDZIELA ADWENTU

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

   

Adwent przypomina nam o bliskości królestwa Bożego. Jest to  czas oczekiwania i przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa. 

Jezus posługuje się tradycyjnymi żydowskimi symbolicznymi opisami przyszłego sądu Boga nad światem. Na niebie pojawią się znaki ostrzegawcze, zapowiadające Bożą interwencję w porządek kosmosu. 

Łukasz opisuje reakcję ludzi na pojawiające się zjawiska. Dla niektórych Paruzja będzie smutnym i przerażającym dniem , ponieważ nie przygotowali się na spotkanie z Jezusem. Paruzji towarzyszyć będą różne zaburzenia kosmiczne i kataklizmy. Dla wiernych Bogu, będzie to czas nadziei i radości.Do nich skierowane są słowa Jezusa: Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupieni (Łk 21,28)..

Ewangelia zachęca do czuwania, do wytrwałej modlitwy, do umocnienia wiary i nadziei, aby serca  nasze były  czyste i gotowe na uroczyste, radosne przyjście Pana (por. Mt 25,1-13).

W tym dniu pojawi się wspaniały znak na niebie – Syn Człowieczy nadchodzący w obłoku z mocą i wielką chwałą ( Dn 7,13,-14). Wtedy prawdziwi czciciele  wierni Bogu, wzywający jego Imienia, będą zbawieni ( por . J 1,3-5).

Łukasz mówi o sądzie Bożym jako o zbawieniu. Ci, którzy żyli zgodnie z Ewangelią, nie muszą się lękać sądu. Oni dostąpią zbawienia.

Jednakże, nikt nie zna dnia ani godziny powrotu Pana (Mt 13,32), dlatego trzeba się przygotować do tego decydującego spotkania z Bogiem przez zerwanie z tym, co obciąża serca ludzkie, co przykuwa do ziemi i oddala od Boga. Jezus zachęca również do czuwania i do modlitwy, aby w każdej chwili być gotowym na spotkanie z Panem.

Każdy, w swoim życiu przeżywa własny adwent. Okres ten może niekiedy trwać długo, może być trudny i bolesny. Pojawiają się znaki, które poprzez rożne okoliczności czy wydarzenia wskazują na obecność Jezusa, który nas zauważa, troszczy się o nas i uczestniczy we wszystkich sytuacjach naszego życia.

 

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
Mk 1,15

 

                                              

                                                                                                                                                            

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

I Niedziela Adwentu

Każdy, w swoim życiu przeżywa własny adwent. Okres ten może niekiedy trwać długo, może być trudny i bolesny. Pojawiają się znaki, które poprzez rożne okoliczności czy wydarzenia wskazują na obecność Jezusa, który nas zauważa, troszczy się o nas i uczestniczy we wszystkich sytuacjach naszego życia.

 

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia