logo

Probacja

formacja»      

Probacja

 

Probacja jest czasem intensywnej odnowy, który zakon zapewnia każdej siostrze
po kilkunastu latach życia ślubami. Daje on możliwość dojrzałego przemyślenia
zdobytej wiedzy, doświadczenia życiowego i dokonania osobistej syntezy.

Siostry spędzają pewien czas we wspólnocie probacyjnej, odchodzą od życia bardziej czynnego, aby przeznaczyć czas na spotkanie z Chrystusem w samotności 
oraz na dłuższej modlitwie. Rekolekcje 30-dniowe pomagają siostrom
ukierunkować swoje życie zdecydowanie ku Bogu.

Zazwyczaj podczas probacji siostry pielgrzymują do Rzymu
- aby utwierdzić się w miłości do Kościoła
oraz odwiedzają miejsca związane ze św. Anielą Merici - naszą Założy
cielką.

 

 

 

 

 

XXV Niedziela Zwykła

Niegodziwą mamoną są nie tylko dobra materialne, lecz również takie pseudo wartości doczesne jak np.: egoizm, wywyższanie się, zatwardziałość serca czy zarozumiałość, pycha i chciwość. Są ludzie, którzy całą swoją energię wykorzystują dla gromadzenia przemijających wartości a zaniedbują troskę o dobra, które  trwają wiecznie.

 

 

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia