logo

Bardo Śląskie

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Bardo

Urszulanki Bardo Śląskie

 

ul. Krakowska 31a
57-256 Bardo Śląskie

tel. (74)817-15-26, fax (74) 817-12-09
bardo@osu.pl

Diecezja świdnicka
Województwo dolnośląskie

 

 

 

Z historii klasztoru

 

Bardo

Klasztor pod wezwaniem św. Anieli, położony na wysokiej górze nad przełomem Nysy Kłodzkiej, zbudowano w latach 1913-16 jako filię i dom wypoczynkowy niemieckich urszulanek z Wrocławia. Otworzono tam w 1916 r. szkołę gospodarczą dla dziewcząt, rozbudowywaną do 1929 r.

W listopadzie 1945 r. dom przejęty został, na polecenie władz kościelnych, z rąk urszulanek niemieckich przez urszulanki polskiej prowincji. Kiedy przyjechały trzy pierwsze Polki, w klasztorze przebywało jeszcze 19 sióstr niemieckich, rodziny, które się tam schroniły, a także ok. 50 dzieci. Sierociniec ten subwencjonowany był przez polską Opiekę Społeczną. Stopniowo Niemcy wyjeżdżali, na polecenie władz także niemieckie urszulanki musiały opuścić Bardo w sierpniu 1946 r.

BardoOd początku objęcia klasztoru przez polskie urszulanki miał on charakter domu wypoczynkowego dla różnych grup młodzieży, a także sióstr z całej Polski. Urszulanki miejscowe włączyły się w katechizację dzieci i młodzieży w Bardzie i okolicznych miejscowościach.

Komunistyczne władze odebrały siostrom większą część domu. Zajęto ją najpierw na prewentorium, a od 1967 r. na Dom Opieki Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych.

Cały ten teren siostry odzyskały w 1998 r., a po gruntownych remontach, wspólnota mogła rozszerzyć swoją działalność apostolską i prowadzi dzisiaj dom formacyjno-rekolekcyjny.

                                                                                     oprac. Urszula Borkowska OSU

 

VI Niedziela Wielkanocna

Jezus wyzwolił nas z pozycji zniewolonych sług i zaprosił do bliskiej, przyjacielskiej, głębokiej, szczerej, trwałej relacji z Sobą. Jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, nie opuści, nie zdradzi. Na Jego wierność każdy zawsze może liczyć,  nawet  gdy zapomina o Nim, oddala się, zdradza czy  odrzuca Jego miłość.

 

 

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia