ul. Racławicka 101
02-634 Warszawa
tel. (0-22) 844-68-69

''Opoka'' - Laboratorium Wiary i Kultury

© Urszulanki U.R.

Herb Unii Rzymskiej Zakonu Świętej Urszuli
Krzyż Unii Rzymskiej Zakonu Świętej Urszuli
"SERVIAM" - odznaka szkół urszulańskich

Herb Unii Rzymskiej Zakonu Świętej Urszuli

Unia Rzymska Zakonu św. Urszuli , która powstała w 1900 r., przyjęła za swój siedemnastowieczny herb Kongregacji Paryskiej Urszulanek.

Lewa strona herbu

W lazurowym polu w złotej mandorli monogram Jezusa i Maryi. Nad nim krzyż, poniżej trzy gwoździe. Pole górne - ciemno-niebieskie z trzema złotymi liliami.

Prawa strona herbu

W srebrnym polu drzewo laurowe rosnące na zboczu góry. Powyżej na zielonym tle napis: URSULA LAURUS. Pole górne - złote z Duchem Świętym w postaci gołębicy.

Znaczenie herbu

Lewa strona odnosi się do św. Anieli i celu szczegółowego Zakonu. Pole lazurowe mówi o sprawiedliwości, prawości i pięknie. Imiona Jezusa i Maryi oraz towarzyszące im atrybuty wskazują istotę chrystocentrycznej i maryjnej duchowości urszulanek. Trzy lilie burbońskie nadane zostały klasztorowi paryskiemu przez władców Francji na znak szczególnej opieki. Symbolicznie kwiat ten oznacza duchowe i dziewicze macierzyństwo św. Anieli i jej córek wobec młodzieży objętej ich apostolstwem.

Prawa strona odnosi się do św. Urszuli i Zakonu. Kolor srebrny wyraża światło i radość. Zielone i rozłożyste drzewo laurowe, oznacza zwycięstwo i nieśmiertelność. Jego korzenie zapuszczone są głęboko w górę Bożą, symbolizującą Kościół (mons Dei, mons pinguis, Ps. 67). Drzewo rozrasta się potężnie. Srebrny napis wyraża opiekę św. Urszuli nad Zakonem, przedstawionym jako laur. Dwa wyrazy URSULA i LAURUS stanowią bowiem anagram. Górne złote pole oznacza Miłość - Ducha Świętego , który "ocienia" rozwijający się laur.

Dewiza: SOLI DEO GLORIA (1 Tym 1, 17) określa istotę dzieła św. Anieli. Jest również treścią życia i dzieła Urszulanek Unii Rzymskiej.

Tekst z Archiwum Prowincjalnego Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie

Krzyż Unii Rzymskiej Zakonu Świętej Urszuli

Krzyż

Przy zmianie stroju zakonnego urszulanki Unii Rzymskiej zdecydowały się również na wybór nowego krzyża. Z tej okazji M. Felicia Pastoors, przełożona generalna, skierowała do sióstr w Okólniku nr 166 z 16 kwietnia 1966 r następujące słowa:
"W Wielki Czwartek przyjmiemy nowy krzyż, który odtąd będą nosiły urszulanki Unii Rzymskiej. Wykonano go specjalnie dla nas. Przedstawia Chrystusa Zmartwychwstałego, promieniującego głębokim pokojem
i radością z wypełnienia woli Ojca".

"SERVIAM" - odznaka szkół urszulańskich

"SERVIAM" - odznaka szkół urszulańskich

Nad wielkim krzyżem Jezusa - pole gwiazd.
Gwiazdozbiór "Mała Niedźwiedzica" - "Ursula",
oświetla drogę, wiodącą do bezgranicznej Miłości.
"Serviam: będę służyć.
"Serviam", słowo chrześcijańskiego poświęcenia...
Będziecie nim żyć, służąc Bogu,
Będziecie nim żyć, służąc Kościołowi,
Będziecie nim żyć, służąc Ojczyźnie, waszej rodzinie...
w radosnym oddaniu swoim najbliższym...
Służyć w posłuszeństwie i miłości: niech to będzie
waszym programem, dziś i w przyszłości.

Słowa M. Marii od św. Jana Martin wypowiedziane przy wręczaniu odznaki Serviam uczennicom urszulańskim w 1931 r.