ul. Racławicka 101
02-634 Warszawa
tel. (0-22) 844-68-69

''Opoka'' - Laboratorium Wiary i Kultury

© Urszulanki U.R.

Proście Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników

Zapraszamy do włączenia się w inicjatywę szczególnej modlitwy w intencji nowych powołań oraz o wier­ność dla tych, którzy poszli za głosem po­wołania do wyłącznej służby Bogu w kap­łaństwie czy życiu zakonnym.

Powołanie

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.


bł. Maria od Wcielenia

Modlitwa o powołania

Powołaj nam «szaleńców»,
którzy poświęcą się bez reszty,
którzy zapomną o sobie,
którzy kochają inaczej niż tylko przez słowa,
którzy oddają się prawdzie aż do ostatka.
Potrzebni są nam «szaleńcy»,
bezinteresowni,
ofiarni,
gotowi na wszystko;
otwarci na potrzeby bliźnich.
Potrzebni są nam «szaleńcy»
od zaraz,
zauroczeni prostym życiem,
kochający pokój,
czyści w swoich intencjach,
zdecydowani nigdy nie zdradzić,
miłujący -
gotowi przyjąć każde zadanie,
wyjechać dokądkolwiek bądź;
posłuszni,
żywiołowi i wytrwali,
cisi i niestrudzeni.
Boże, powołaj nam «szaleńców»!

ks. Aleksander Radecki