ul. Racławicka 101
02-634 Warszawa
tel. (0-22) 844-68-69

''Opoka'' - Laboratorium Wiary i Kultury

© Urszulanki U.R.

„Soli Deo gloria”

Urszulanki Unii Rzymskiej są międzynarodowym instytutem zakonnym, któremu początek dała św. Aniela Merici, zakładając w 1535 r. w Brescii Towarzystwo św. Urszuli.

Założycielka zostawiła swoim duchowym córkom pisma, które wyrażają jej pragnienie, aby trwały w dziękczynieniu za dar wybrania „na oblubienice Syna Bożego” oraz wzajemnie zjednoczone „miały serca rozpalone miłością” do Boga i każdego człowieka.

Na ziemie polskie urszulanki przybyły
w 1857 r. Misją Zakonu jest ewangelizacja
przez wycho­wywanie i nauczanie
przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Obecnie w Polsce Siostry prowadzą
przedszkola, szkoły
a także zajęcia
w wyższych uczelniach,
zajmują się katechizacją
dzieci, młodzieży
i dorosłych, prowadzą
internaty szkolne,
akademiki dla studentek
i świetlicę środowiskową.
Podejmują również
działalność misyjną
w różnych krajach
Ameryki Środkowej,
Afryki i Europy
Wschodniej.