ul. Racławicka 101
02-634 Warszawa
tel. (0-22) 844-68-69

''Opoka'' - Laboratorium Wiary i Kultury

© Urszulanki U.R.

Apostolstwo

Kliknij by zobaczyć powiększenie.

Apostolstwo wyrasta z żywej wiary
w Jezusa Chrystusa,
w którym dokonuje się dzieło zbawienia.

Naszym pierwszym apostolstwem
jest świadectwo życia poświęconego Bogu.
Od stopnia zjednoczenia
z Jezusem Chrystusem
zależy owocność naszej misji apostolskiej,
praca apostolska natomiast umacnia
i pogłębia to zjednoczenie.

Życie apostolskie
należy do samej istoty naszego Instytutu.
Wychowanie nastawione na ewangelizację
jest szczególną formą naszej misji.
Uczestniczymy
w charyzmacie apostolskim świętej Anieli
i prowadzimy dalej misję,
do której ona otworzyła nam drogę.

Głosząc Ewangelię
słowem i świadectwem życia,
odpowiadała na najgłębszą
potrzebę każdego człowieka,
jaką jest potrzeba Boga.
Umiała przekazywać bogactwa swej wiary
i niosła pociechę, radę i pokój tym,
którzy się do niej zwracali.

Konstytucje Urszulanek Unii Rzymskiej (92 - 95)
Placówki dydaktyczno-wychowawcze

Przedszkole w Krakowie

Przedszkole w Krakowie

Przedszkole nr 42
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
31-038 Kraków, ul. Starowiślna 7
tel. (012) 422 12 70, fax. (012) 431 06 77

Przedszkole w Sierczy

Przedszkole w Sierczy

Przedszkole Sióstr Urszulanek
Unii Rzymskiej w Sierczy
32-020 Wieliczka, Siercza 1
tel/fax (012) 651 51 88
www.osu.pl/siercza_przedszkole.html

Szkoła Podstawowa w Krakowie

Szkoła Podstawowa w Krakowie

Szkoła Podstawowa Nr 159
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
31-038 Kraków, ul. Starowiślna 7
tel. (012) 423 20 54, fax (012) 421 16 98
e-mail: sp159@poczta.onet.pl
www.sp159.krakow.pl

Szkoła Podstawowa w Lublinie

Szkoła Podstawowa w Lublinie

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR
w Lublinie
ul. Narutowicza 8-10, 20-004 Lublin
tel. (081) 52 484 20; 52 484 30
e-mail: sp-s.urszulanki-lublin@wp.pl
www.spsulublin.pl

Gimnazjum w Poznaniu

Gimnazjum w Poznaniu

Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
w Poznaniu
al. Niepodległości 41, 61-714 Poznań
tel.: (061) 852-89-48, fax: (061) 855-14-00
e-mail: gimsupoz@wp.pl
www.gimsupoz.neostrada.pl

Gimnazjum w Rybniku

Gimnazjum w Rybniku

Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 22
tel. (032) 422 87 50, fax. (032) 423 83 33
e-mail: urszulanki@urszulanki.rybnik.pl
www.urszulanki.rybnik.pl

Gimnazjum we Wrocławiu

Gimnazjum we Wrocławiu

Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek
Unii Rzymskiej we Wrocławiu
50-140 Wrocław, pl. Bpa Nankiera 16
tel./fax (071) 372 41 60
e-mail: gimnazjum.osu@interia.pl
www.gimnazjum-osu.archidiecezja.wroc.pl

Liceum  w Poznaniu

Liceum w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
al. Niepodległości 43, 61-714 Poznań
tel.: (0 61) 853 27 01, fax: (0 61) 852 89 47
e-mail: lsu@lsu.poznan.pl
www.lsu.poznan.pl

Liceum w Rybniku

Liceum w Rybniku

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 22
tel. (032) 422 87 50, fax. (032) 423 83 33
e-mail: urszulanki@urszulanki.rybnik.pl
www.urszulanki.rybnik.pl

Liceum we Wrocławiu

Liceum we Wrocławiu

Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
we Wrocławiu
50-140 Wrocław, pl. Bpa Nankiera 16
tel./fax: (071) 372 39 17
e-mail: liceum.osu@archidiecezja.wroc.pl
www.lo-urszulanki.wroc.pl

MWIK

Instytut katechetyczny w Krakowie

Międzyzakonny Wyższy Instytut
Katechetyczny w Krakowie
31-038 Kraków, ul. Starowiślna 9
tel./fax. 012 423 20 57
e-mail: mwik@pat.krakow.pl
www.mwik.diecezja.krakow.pl

Świetlica w Tarnowie

Świetlica w Tarnowie

Świetlica Profilaktyczno-
Wychowawcza "LUMEN"
dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
przy parafii Św. Maksymiliana Kolbe
Caritas Diecezji Tarnowskiej
33-100 Tarnów, ul. Urszulańska 9

Świetlica w Kołomyi na Ukrainie

Świetlica w Kołomyi na Ukrainie

Świetlica św. Anieli Merici

Bursa w Lublinie

Bursa w Lublinie

Prywatna Żeńska Bursa
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 10
tel. (081) 53 210 55; fax (081) 53 468 38

Internat w Poznaniu

Internat w Poznaniu

Internat przy Liceum Ogólnokształcącym
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu
http://www.lsu.poznan.pl/internat.php

Internat w Rybniku

Internat w Rybniku

Internat Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek
Unii Rzymskiej w Rybniku

Internat we Wrocławiu

Internat we Wrocławiu

Internat Prywatnego Żeńskiego
Liceum Ogólnokształcącego
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
we Wrocławiu
www.lo-urszulanki.wroc.pl/
galeria/internat.html

Internat w Tarnowie

Internat w Tarnowie

Prywatny Żeński Internat
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
33-100 Tarnów, ul. Bema 13

Akademiki

Akademiki w Krakowie i Lublinie

dla studentek z różnych uczelni

Chcemy naszym życiem i pracą głosić Dobrą Nowinę

Apostolstwo modlitwy

Apostolstwo modlitwy

Katechizacja

Katechizacja

Praca apostolska przy parafiach na Ukrainie

Praca apostolska przy parafiach
na Ukrainie

Praca misyjna

Praca misyjna

Praca naukowo-dydaktyczna

Praca naukowo-dydaktyczna
w wyższych uczelniach

Praca pisarska

Praca pisarska i sekretarska

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

DPS Sióstr Urszulanek U.R.
ul. Pokrzywno 1, 61-315 Poznań
tel. (061) 879-83-81, fax. (061) 878-99-60
e-mail: pokrzywno@osu.pl

Praca pielęgniarska

Praca pielęgniarska

Praca charytatywna

Praca charytatywna

Praca w kuchni

Praca w kuchni

Ogrodnictwo

Ogrodnictwo