Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae

Warszawa. Jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych

Osiem Sióstr zapragnęło wspólnie dziękować Bogu za dar powołania oraz 25 lat życia zakonnego i wierność złożonym ślubom.

Siostry zebrały się w domu prowincjalnym w Warszawie w dniach 25-28 sierpnia 2017 r. Dzień 26 sierpnia spędziły razem z Maryją na modlitwie i przygotowaniu do odnowienia ślubów.

jubileusz 25 lat

Pomagał im w tym o. Krzysztof Dyrek SJ, który towarzyszył Siostrom również w początkach ich drogi zakonnej. Ojciec przypomniał jubilatkom, że „Bóg pragnie mieć je całe dla siebie i czeka na całkowite oddanie Mu serc”. Zaprosił do refleksji nad kobiecością a życiem konsekrowanym, przywołał przykłady świętych kobiet (Teresy z Avila, Faustyny, M.Teresy z Kalkuty), które stały się „kobietami wolnymi dla Jezusa”. Przekonywał, że „istota i sens życia zakonnego leży w zupełnym oddaniu serca Bogu, osoba ma żyć wyłącznie dla Niego i świadczyć o Nim. Ma stać się przepojona przez Chrystusa i Nim emanować”.

jubileusz 25 lat

W drugim dniu Siostry spotkały się z s. Benigną Kanią, przełożoną prowincjalna, która podziękowała im w imieniu Zakonu za ich wierność Bogu, służbę dla Prowincji i pełnione misje. Jubilatki poświęciły też dużo czasu na dzielenie się ze sobą wiarą i doświadczeniami przeżytych lat.

jubileusz 25 lat

Wieczorem zgromadziły się przed Najświętszym Sakramentem i w modlitwie uwielbienia zawierzyły siebie, osoby z nimi związane oraz naszą urszulańską codzienność Temu, któremu przez złożone śluby „dały pierwsze miejsce w swoim życiu i pragną, by On był całą ich nadzieją i ich jedyną miłością” (por. Konstytucje, 14).


Na dziś


Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty
nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych