Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae

Spotkanie Regionalne Sióstr na Ukrainie

W dniach od 14 do 17 stycznia 2013 roku w Kołomyi odbyło się Spotkanie Regionalne Sióstr ze wspólnot urszulańskich na Ukrainie. Wzięło w nim udział 14 spośród 17 urszulanek UR, które aktualnie żyją i pracują w Czerniowcach, Ivano-Frankivsku, Kijowie, Kołomyi i Sumach.

Spotkanie Regionalne Urszulanek - UkrainaMyślą przewodnią spotkania były słowa: „RAZEM wypłyńmy na głębię [por. Łk 5, 4]". Miało ono dwie zasadnicze części: wspólny dzień skupienia oraz dzień poświęcony dzieleniu się doświadczeniem naszej codzienności, a także przekazaniu Przesłania Kapituły Prowincjalnej 2012.

zdjęcia ›››

Spotkanie rozpoczęło się w poniedziałek, 14 stycznia, wieczorną adoracją, a po niej  Mszą Świętą wprowadzającą w dzień skupienia, którą sprawował ks. Stanisław Kamiński, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Ksiądz Stanisław był naszym duchowym przewodnikiem w części spotkania poświęconej odnowie duchowej (przez cały wtorek 15 stycznia).

Spotkanie Regionalne Urszulanek - UkrainaTrwając w modlitwie przed Panem, ponownie rozważałyśmy słowa z Łukaszowej Ewangelii: „Wypłyń na głębię”, by w ich świetle pochylić się nad darem naszego powołania i rozpalić płomień pierwszej miłości. Każda z nas osobiście szukała też odpowiedzi na pytanie o to, jak wierzę - ja, która oddałam swoje życie Bogu, bo „Bez wiary (...) nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest (...)" [Hbr 11, 6]. Czy rozpalam moją wiarę w bliskości serca przy Sercu Jezusa? - to pytanie o naszą modlitwę, o to czy jest ona coraz głębsza, kontemplacyjna, adoracyjna. Ksiądz podkreślał mocno, że źródłem kryzysów i odejść, jest przede wszystkim osłabienie więzi z Jezusem, bycie daleko od Niego. Jak Piotr, który „szedł z daleka” za Panem. A skałą (jak Piotr) można być tylko dzięki Chrystusowi!

Kolejny dzień spotkania - 16 stycznia - był również bardzo pracowity. Poranek poświęciłyśmy pracy w grupach (utworzonych w ramach poszczególnych wspólnot), by nieco później podzielić się owocami tej pracy. Mogłyśmy wspólnie się ucieszyć tym, co jest radością naszych wspólnot, jak również podzielić się tym, co sprawia nam trudności czy jest naszą troską. Pomogło to nam szerzej spojrzeć na to, czym się zajmuje każda nasza wspólnota na Ukrainie, jakie są potrzeby apostolskie, zastanowić się nad tym, co mamy czynić, by wykonywać to, czego chce od nas Pan Bóg.

Głównym celem spotkania popołudniowego było dzielenie się doświadczeniem Kapituły Prowincjalnej 2012. Z Ukrainy pojechało na nią aż 7 z 17 urszulanek. Każda z uczestniczek Kapituły opowiedziała o tym, co ją najbardziej poruszyło, co szczególnie przeżyła w tym czasie. Atmosfera rozmodlenia, doświadczenie jedności, siostrzanych relacji i duchowego rozeznawania, a także spontaniczność i otwartość na siebie nawzajem - dzięki temu dzieleniu, stało się to w jakiejś części naszym wspólnym doświadczeniem.

Po Nieszporach odbyła się ceremonia przekazania Przesłania Kapituły 2012 tym Siostrom, które nie brały w niej bezpośrdeniego udziału. Każda z kapitulantek przekazała Przesłanie jednej z siedmiu Sióstr nie uczestniczących w Kapitule. Zakończyłyśmy ten dzień Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. św. Ignacego Loyoli.

Spotkanie Regionalne Urszulanek - UkrainaKolacja była momentem oficjalnego zakończenia spotkania. Był czas na podziękowania oraz dwa akcenty, dzięki którym pragniemy przedłużyć w codzienności doświadczenie tego czasu. Każda z nas wybrała zakładkę z imieniem innej Siostry, za którą będzie modlić się w całym roku 2013. Poza tym wróciły do nas teksty biblijne, z którymi przyjechałyśmy na to spotkanie - teraz każda otrzymała jeden z cytatów, którym dzieliłyśmy się podczas adoracji pierwszego wieczoru.

Obok wielu cennych zaplanowanych na te dni wydarzeń, spotkanie w Kołomyi było również okazją do tego, by wyrazić naszą wdzięczność S. Anuncjacie Baca, która służy na Ukrainie od 8 września 1998 roku, a od 1999 aż do sierpnia 2012 roku pełniła obowiązki Delegowanej Przełożonej Prowincjalnej d.s. Ukrainy. Podziwiałyśmy niesłabnący przez lata zapał, entuzjazm Siostry i wielkie oddanie swej misji.

Czwartek, 17 stycznia, był już niestety dniem wyjazdu. Naprawdę ciężko było nam się rozstawać Smile. Czujemy wielką wartość i potrzebę takich spotkań, by nawzajem się umacniać, doświadczyć naszej jedności, poczuć się cząstką wielkiej rodziny urszulańskiej. I choć jeszcze nie wiemy, kiedy się odbędzie, już cieszymy się na następne spotkanie. Może tym razem w Kijowie?

 opracowały: s. Helena Nevinska, osu i s. Aleksandra Stachnik, osu 

 

Na dziś


Pocieszcie się
nie poddawajcie się zwątpieniu.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych