Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

"Soli Deo Gloria"


Na puszczy

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Św. Jan Chrzciciel - to niezwykła osobowość, wzór wielu cnót, największy wśród ludzi. Jego posłannictwem było przygotowanie ludzi na przyjście Mesjasza.

Co mamy czynić ? - pytali Go niegdyś różni ludzie (por. Łk 3,10). Jan wzywał ich do zerwania z obojętnością i znieczulicą względem potrzebujących. Nakazywał dzielić się przede wszystkim tym, czego człowiek najbardziej potrzebuje (por. Łk 3,11).

Co mamy czynić ? - pytamy również dzisiaj. Odpowiedź jest prosta: Otworzyć swoje serce dla Jezusa i bliźniego. Trzeba Boga postawić w centrum swego działania. Praktyczne rady Jana Chrzciciela są zawsze aktualne. Stale trzeba prostować drogi własnego serca - czyli nawracać się (por. J 1,13; Iz 40,3).

 s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

Na dziś


Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków