Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

"Soli Deo Gloria"


Na puszczy

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Św. Jan Chrzciciel - to niezwykła osobowość, wzór wielu cnót, największy wśród ludzi. Jego posłannictwem było przygotowanie ludzi na przyjście Mesjasza.

Co mamy czynić ? - pytali Go niegdyś różni ludzie (por. Łk 3,10). Jan wzywał ich do zerwania z obojętnością i znieczulicą względem potrzebujących. Nakazywał dzielić się przede wszystkim tym, czego człowiek najbardziej potrzebuje (por. Łk 3,11).

Co mamy czynić ? - pytamy również dzisiaj. Odpowiedź jest prosta: Otworzyć swoje serce dla Jezusa i bliźniego. Trzeba Boga postawić w centrum swego działania. Praktyczne rady Jana Chrzciciela są zawsze aktualne. Stale trzeba prostować drogi własnego serca - czyli nawracać się (por. J 1,13; Iz 40,3).

 s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

Na dziś


Tym więcej jest trudu
i niebezpieczeństw,
im większej wartości
jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych