Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Adwent

I Niedziela Adwentu  C   -  Łk 21, 25-28. 34-36

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Adwent przypomina nam o bliskości królestwa Bożego. Jest to czas oczekiwania. Jest to również czas przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa.

Jezus, posługując się tradycyjnymi żydowskimi symbolami, opisującymi co ma nastąpić gdy nadejdzie ostateczny sąd Boga nad światem. Na niebie pojawią się znaki ostrzegawcze, zapowiadające Bożą interwencję w porządek kosmosu.

Łukasz opisuje reakcję ludzi na pojawiające się zjawiska. Dla niektórych  zatrwożonych, paruzja będzie smutnym i przerażającym dniem, ponieważ nie przygotowali się na spotkanie z Jezusem . Dla tych, którzy pozostali wierni Bogu,  będzie to czas nadziei i radości.

Jezus wzywa do czuwania, aby serca nasze nie były obciążone z powodu trosk i spraw doczesnych. Chrystus pragnie byśmy byli gotowi  na uroczyste i radosne przybycie Pana (zob, Mt 25,1-13).
    
Łukasz dodaje jeszcze inny, ważny  aspekt właściwego przygotowania . Jest nim wytrwała modlitwa o umocnienie wiary i nadziei w tym ostatecznym, decydującym dniu gdy staniemy przed Synem Bożym.
    
W tym dniu pojawi się, wspaniały znak na niebie - Syn Człowieczy nadchodzący w oboku z mocą i wielką chwałą, jak to opisuje prorok Daniel  (Dn 7,13-14).

Będzie to dzień wielkiej nadziei i otuchy dla  wiernych czcicieli Boga. Do nich skierowane są słowa Jezusa: Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienia (Łk 21,28). Wtedy prawdziwi czciciele  Boga, wzywający Jego imienia, będą zbawieni (por. Jl 3,5).

Każdy przeżywa  własny  życiowy adwent. Okres ten może niekiedy trwać długo, może być trudny czy bolesny. Jednak nigdy nie trzeba tracić nadziei. W naszym życiu pojawiają się także różne znaki, które poprzez pewne okoliczności i liczne wydarzenia wskazują na obecność Chrystusa. Te znaki mówią, że Bóg nas nie opuścił, że Bóg nas zauważa, że Bóg troszczy się o nas, przychodzi  i uczestniczy  we wszystkich  sytuacjach  i realiach naszego życia.

 

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Miejmy zawsze serca
rozpalone miłością.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych