Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Słońce

33 Niedziela Zwykła B   -  Mk 13,24-32

Chrystus przyjdzie z wielką mocą i chwałą

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o swoim ostatecznym przyjściu, co może nastąpić w każdej chwili, chociaż o dniu owym  i godzinie nikt nie wie, tylko sam Bóg wie.

Święty Marek, w relacji o sądzie ostatecznym, posługuje się opisem  katastrof i przerażających znaków z wyroczni Izajasza (VIII wiek przed Chrystusem). Przestrogi proroka dotyczą Babilonu, który uważano za symbol mocy i  buntu względem Boga (por. 13,6-10.13; 34,4).

Opisów tych nie należy rozumieć  dosłownie, chociaż nie można wykluczyć pewnego udziału wszechświata w przygotowaniu na powtórne przyjście Chrystusa na sąd ostateczny.

W języku prorockim, cudowne zjawiska kosmiczne służą do opisu przemożnych interwencji Boga w historii. Nie trzeba więc zajmować się objaśnianiem szczegółów apokaliptycznych znaków końca świata, lecz  całym sercem zaufać  Miłosiernemu Ojcu.

Jezus nie chce nas przerażać,  lecz pragnie przekonać  o konieczności czuwania i przygotowania  na spotkanie z Bogiem w tym  decydującym dniu Paruzji. Chce umocnić wiarę swoich uczniów i naszą oraz pobudzić do wytrwałości  podczas prześladowań.

Jezus powróci, aby nas ocalić. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba (Mk 13,27). Uczniowie Chrystusa nie muszą  lękać się sądu Bożego, ponieważ Jezus obroni ich, i kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mk 13,13).

Dzień powrotu Jezusa, będzie dniem zbawienia sprawiedliwych, dniem radości, a nie lęku. Na ten dzień  trzeba  przygotowywać się podczas ziemskiego życia i czuwać.

Nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli (1 Tes 5,8-10).

Ewangelia zachęca nas do oczekiwania na powrót Jezusa z ufnością i radością. MARANA THA!

Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Łk 21,28

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Słowa wychodzące
z najświętszych ust
Syna Bożego
a zapisane w Ewangelii...
są ogniem i rzuconym
przez Niego w Świat
płomieniami,
które rozpalają dusze czyste.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych