Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


serce

31 Niedziela Zwykła B   -  Mk 12, 28-34

Najważniejsze przykazanie

Żydowscy nauczyciele obliczyli, że w całym Prawie jest 613 przykazań (248 nakazów oraz 365 zakazów), lecz wielokrotnie sami spierali się o hierarchię tych  przepisów.

Z tej wielkiej liczby, Jezus wybrał tylko dwa przykazania dotyczące miłości Boga i miłości bliźniego oraz uznał je za najważniejsze. W rzeczywistości, Chrystus  połączył te dwa przykazanie, gdyż miłość Boga wyraża się poprzez miłość bliźniego.

Gdy uczony w Piśmie zapytał, które przykazanie jest najważniejsze, Jezus odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania  większego od tych ( por. Pwt 6, 4-5; Kpł 19,18). To znaczy, że wszystkie przepisy  Prawa można ująć w terminach miłości Boga i miłości bliźniego. Nie ma miłości Boga  bez miłości bliźniego.

Wyrażenia: serce dusza,  umysł,  moc, nie odnoszą się do poszczególnych organów ludzkiego ciała, lecz dotyczą umiłowania Boga całą swoją osobowością - wszystkim, co posiadamy i kim jesteśmy.

Papież Benedykt XVI powiedział, że przykazanie miłości nie jest nakazem, lecz zaproszeniem do życia w blasku odwiecznej miłości Boga.

Miłość Boga rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego ( por. Rz 5,5). Jest to miłość, która powraca do Boga oraz od Niego do każdego człowieka, ponieważ Bóg kocha wszystkich ludzi. Duch Święty uzdalnia nas do wielkodusznej odpowiedzi - do  umiłowania Boga nade wszystko, a   bliźniego jak siebie samego.  

Ci, którzy żyją w głębokim zjednoczeniem z Bogiem, wypełniają  przykazanie miłości.

Święty Paweł mówi: nikomu nie bądźcie nic dłużni oprócz wzajemnej miłości. Ten bowiem, kto miłuje bliźniego, wypełnia Prawo. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Miłość jest więc pełnią Prawa (por. Rz 13, 8-10. Więcej szczegółów dotyczących miłości bliźniego można znaleźć w rozdz. 12-15)

Miłować Boga i bliźniego daleko więcej znaczy niż wszystkie ofiary i całopalenia, podsumowuje uczony w Piśmie, rozmówca Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. 

 

WJezus zaprasza każdego chrześcijanina
do weryfikacji swojej miłości Boga i miłości bliźniego. 


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Nigdy nie będziemy pokorni,
jeśli nie odczuliśmy
swoich słabości.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych