Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


oko

30 Niedziela Zwykła B   -  Mk 10, 46-52

Mój Mistrzu, proszę, żebym przejrzał

 

Sytuacja niewidomego Bartymeusza  była beznadziejna. Nie miał zbyt wiele szans, aby Jezus, otoczony rzeszą ludzi, mógł go zauważyć, więc próbuje  nawiązać osobisty kontakt z Nauczycielem z Nazaretu. Zwraca się do Niego mesjańskim tytułem Jezusa, to znaczy, że w pełni dostrzega kim Jest Chrystus. Woła głośno i wytrwale: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Niewidomy żebrak zobaczył miłosiernego Jezusa oczami serca, uwierzył w Jego moc i bezgranicznie ufał, że będzie uzdrowiony.  W odpowiedzi na rozkaz Jezusa:  zawołajcie go - Bartymeusz zrzuca z siebie płaszcz, zrywa się i staje przed Jezusem.

Pan zatrzymał się, ulitował się, uzdrowił niewidomego i powiedział: Twoja wiara cię uzdrowiła.  On natychmiast przejrzał i poszedł za Jezusem drogą. Spontaniczną odpowiedzią Bartymeusza jest jego wdzięczność i pragnienie przebywania z Jezusem.

Niewidomy żebrak jest tu symbolem wszystkich strapionych i doświadczanych, którzy całym sercem ufają i wołają do Boga o pomoc ( por. Ps 4,1; 6,2; 41,4.10; 51,1; 109.26; 123,30).

Ociemniały Bartymeusz przejrzał nie tylko fizycznie, lecz także w duchowy, wewnętrzny sposób dzięki swojej głębokiej wierze.

Przejrzenie, to nie tylko postrzeganie rzeczywistości zewnętrznej. Przejrzeć znaczy również prawidłowo rozpoznawać, oceniać, klasyfikować, właściwie wybierać. Przejrzeć-znaczy oglądać otaczającą nas rzeczywistość oczami miłości. Takie spojrzenie jest możliwe przede wszystkim dzięki wierze.  

Być uczniem znaczy dostrzegać kim Jezus jest i  stale uczyć się jak za Nim podążać z ufnością i głęboką , silną wiarą.

Spotkanie z Bartymeuszem, to także historia nawrócenia, którego symbolem jest zrzucanie płaszcza. Prawdopodobnie była to jedna z najbardziej wartościowych rzeczy jakie ów żebrak posiadał. To zwierzchnie odzienie służyło mu jako płaszcz, a w nocy jako koc. Płaszcz ten jest znakiem nawrócenia. Bartymeusz zostawia za sobą swoją przeszłość - po to, aby zobaczyć przyszłość.

Stańmy przed Bogiem, świadomi swoich ograniczeń - i jak ów samotny przy drodze, potrzebujący pomocy niewidomy, prośmy Boga z wiarą i ufnością o uzdrowienie naszego  patrzenia na Boga i świat, na siebie samych oraz  na naszych bliźnich. Niech Pan da nam światłe oczy serca, abyśmy widzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących - na podstawie  działania Jego potęgi i siły ( por. Ef 1,18n).

 

Wstań, Jezus woła cię !


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Tym więcej jest trudu
i niebezpieczeństw,
im większej wartości
jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych