Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


zatwardziale serce

27 Niedziela Zwykła B  -  Mk 10,2-16

Zatwardziałe serce…

Dla zatwardziałości serc waszych, Mojżesz pozwolił wam oddalić żonę, - odpowiedział Jezus faryzeuszom którzy powołując się na prawo Mojżesza, chcieli skompromitować Nauczyciela i wystawić Go na próbę.

Mojżesz pozwalał na rozwody (por. Pwt 24,1nn), nie było jednak jednomyślności wśród uczonych żydowskich co do powodów odesłania żony, dając jej list rozwodowy. Jedni radykalnie odrzucali rozwody; inni liberalnie podchodzili do tej  sprawy. Odesłanie żony przez męża, nawet z bardzo błahego powodu, było dość częstą praktyką wśród ówczesnych Żydów oraz  jawną niesprawiedliwością.

Jezus wyjaśnia, że prawo pozwalające na rozwody, nie jest zgodne z pierwotnym zamiarem Boga (por. Rdz 1,26; 2, 24). Jednak ludzie często nie respektowani tego  Bożego planu.

Zatwardziałość serca, to główna przyczyna zła. Serce człowieka może stać się skamieniałe i wtedy nie potrafi kochać. To jest jego grzech, jego bankructwo  (Silvano Fausti).

Nieporozumienia i dyskusje toczące się wokół sprawy nierozerwalności związku małżeńskiego, Jezus reasumuje jednym krótkim, jednoznacznym, zawsze obowiązującym stwierdzeniem: Co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela ( por. Mk 10,9).

Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do refleksji i do spojrzenia na  własne serce, do szczerej oceny własnych  postaw , poglądów i działań.   Teraz  również szerzą się destrukcyjne ideologie i pseudowartości. Dlatego trzeba wracać do życiodajnego źródła - do Jezusa i do Ewangelii.

Druga część dzisiejszego przekazu biblijnego dotyczy dzieci. W kulturze żydowskiej dziecko, podobnie jak kobieta, nie miało żadnych praw, chociaż było oczekiwane jako wyraz błogosławieństwa Bożego. Często traktowano je szorstko, czego przykładem, w dzisiejszym przekazie są również Apostołowie. Rabini  twierdzili, że zbytnia troska o dzieci jest stratą czasu. Dziecko było całkowicie zależne od dobrej woli rodziców.

Jezus natomiast kocha dzieci, pragnie, aby do Niego przychodziły, błogosławi je i stawia za wzór otwartości na Dobrą Nowinę i przyjęcie królestwa Bożego.

Do Jezusa trzeba  przychodzić  z prostotą, ufnością i pokorą  dziecka, aby czerpać  cenne,  prawdziwe wartości  i skarby z Jego miłującego serca. 

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Radujcie się wspólnie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych