Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


chleb

XVII Niedziela Zwykła  B (J 6,1-15)


      Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło
J 6,12

Głównym tematem 6 rozdziału Ewangelii wg św. Jana jest Jezus - Chleb Życia. Jezus nakarmił pięć tysięcy ludzi cudownie rozmnożonym chlebem. Gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło (6,12).

Jezus nie pozwolił, aby zmarnowały się pozostałe okruchy chleba. Egzegeci twierdzą, że polecenie Jezusa (6,12) nie dotyczy jedynie troski o to, aby nie zmarnowało się jedzenie. Jest to też ważny aspekt zwłaszcza dzisiaj. Jezus poucza swoich uczniów, aby zatroszczyli się o to, co można by uznać za zbyt małe i nieprzydatne. Nawet najmniejszy okruszek chleba jest dla Chrystusa ważny. Dlatego nigdy nie należy pozostawiać, czy odrzucać to, co po ludzku biorąc, jest małe i niepotrzebne.

Troska Jezusa obejmuje przede wszystkim ubogich nie tylko materialnie, ale także duchowo: odrzuconych, upadłych, zagubionych, grzeszników, itd. Komentatorzy sugerują, że chodzi tu o zbawcze działanie Boga względem wszystkich ludzi. Pan Bóg pragnie, aby nikt nie zginął.

Niektórzy egzegeci uważają, że fragment J 6,12 jest obrazem Kościoła, który przygarnia wszystkich, zwłaszcza tych, którzy czują się niepotrzebni, opuszczeni, odrzuceni, pozostawieni jak wspomniane okruchy chleba. W Kościele jest miejsce dla wszystkich, dla wielkich i małych. A może ten mały właśnie jest największy? Jezus pragnie, aby wszyscy ludzie stanowili jedną wielką Bożą rodzinę. On troszczy się o to, by nikt nie odpadł, nie zagubił się, nie pozostawał na marginesie społecznym.

Chrześcijanie powinni być jednym chlebem, który łączy liczne ziarna. Egzegeci uważają, że we fragmencie J 6,1-15, em życia jest Jezus Chrystus oraz Słowo Boże. Eucharystyczne akcenty przewijają się w całym rozdziale szóstym Ewangelii wg św. Jana.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Tym więcej jest trudu
i niebezpieczeństw,
im większej wartości
jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych