Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


chleb

XVII Niedziela Zwykła  B (J 6,1-15)


      Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło
J 6,12

Głównym tematem 6 rozdziału Ewangelii wg św. Jana jest Jezus - Chleb Życia. Jezus nakarmił pięć tysięcy ludzi cudownie rozmnożonym chlebem. Gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło (6,12).

Jezus nie pozwolił, aby zmarnowały się pozostałe okruchy chleba. Egzegeci twierdzą, że polecenie Jezusa (6,12) nie dotyczy jedynie troski o to, aby nie zmarnowało się jedzenie. Jest to też ważny aspekt zwłaszcza dzisiaj. Jezus poucza swoich uczniów, aby zatroszczyli się o to, co można by uznać za zbyt małe i nieprzydatne. Nawet najmniejszy okruszek chleba jest dla Chrystusa ważny. Dlatego nigdy nie należy pozostawiać, czy odrzucać to, co po ludzku biorąc, jest małe i niepotrzebne.

Troska Jezusa obejmuje przede wszystkim ubogich nie tylko materialnie, ale także duchowo: odrzuconych, upadłych, zagubionych, grzeszników, itd. Komentatorzy sugerują, że chodzi tu o zbawcze działanie Boga względem wszystkich ludzi. Pan Bóg pragnie, aby nikt nie zginął.

Niektórzy egzegeci uważają, że fragment J 6,12 jest obrazem Kościoła, który przygarnia wszystkich, zwłaszcza tych, którzy czują się niepotrzebni, opuszczeni, odrzuceni, pozostawieni jak wspomniane okruchy chleba. W Kościele jest miejsce dla wszystkich, dla wielkich i małych. A może ten mały właśnie jest największy? Jezus pragnie, aby wszyscy ludzie stanowili jedną wielką Bożą rodzinę. On troszczy się o to, by nikt nie odpadł, nie zagubił się, nie pozostawał na marginesie społecznym.

Chrześcijanie powinni być jednym chlebem, który łączy liczne ziarna. Egzegeci uważają, że we fragmencie J 6,1-15, em życia jest Jezus Chrystus oraz Słowo Boże. Eucharystyczne akcenty przewijają się w całym rozdziale szóstym Ewangelii wg św. Jana.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Boże jesteś moim Życiem,
bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych