Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


krzyżyk urszulański

13 Niedziela Zwykła B   -  Mk 5, 21-43

Twoja wiara cię ocaliła

Fragment dzisiejszej Ewangelii przekazuje dwa wydarzenia: uzdrowienie kobiety cierpiącej na upływ krwi od 12 lat oraz wskrzeszenie córki Jaira. Kobietę tę uważano za nieczystą. Przedmioty oraz osoby, których dotykała stawały się również nieczyste. Tak bowiem nakazywały przepisy żydowskie (por. Kpł 15,19n).

Wiara kobiety w moc Jezusa  jest tak wielka, że ośmiela się pominąć ten  przepis prawny, wejść w tłum ludzi i dotknąć szaty Jezusa.

Chrystus nie lekceważy przejawów religijności  ludzi, którzy wierzyli, że przez dotknięcie pewnych rzeczy czy osób, można odzyskać zdrowie czy też wyjednać sobie szczególne dobra. Jednakże, Jezus chce pomóc ludziom w odkrywaniu i zrozumieniu głębszego sensu wiary. To nie dotknięcie  płaszcza  uzdrawia, ale wiara  tej kobiety w  niezwykłą moc  Jezusa. Jej wielka wiara ocaliła ją od przykrych konsekwencji ze strony faryzeuszy za „lekceważenie" paragrafu prawa, wiara przywróciła jej również zdrowie. W całym tym wydarzeniu najważniejszą sprawą jest boska moc Jezusa.

Chrystus nazywa tę kobietę córką. W ten sposób włącza ją do nowej rodziny Bożej wraz z tymi, którzy już odnaleźli w Jezusie drogę do Ojca w niebie (por. Mk 3,33-35).

Potem Syn Boży wskrzesił  zmarłą  córkę Jaira.  Jezus udowodnił w ten sposób, że jest Panem życia, że przyszedł na świat, aby ludziom dawać życie.

Gdy wszystkie zabiegi czy terapie okazują się nieskuteczne, gdy zawodzą ludzkie siły i rozsądek, gdy tracimy nadzieję w życzliwość i pomoc innych, zawsze pozostaje dobry, miłosierny Jezus, który nigdy nie zawodzi.

Jak kobieta z Ewangelii i córka Jaira, my również potrzebujemy spojrzenia Jezusa i doświadczenia ciepła Jego współczującego serca. Potrzebujemy Jego uzdrawiającego dotyku oraz wskrzeszenia naszego serca i naszej duszy.

Czekajmy cierpliwie na przybycie Jezusa i uwierzmy w Jego miłość i Jego wszechmoc. 

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Radujcie się wspólnie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych