Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


j.chrzciciel

12 Niedziela Zwykła B   -  Łk 1, 57-66.80; Dz 13,23-26
Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Dzisiejsza Ewangelia mówi o narodzeniu Jana Chrzciciela jako a wyjątkowym akcie miłosierdzia Bożego. Spełniła się więc obietnica Boga, którą otrzymał Zachariasz gdy wykonywał swoją posługę kapłańską w świątyni (por. Łk 1,13n).

W Palestynie narodziny chłopca były okazją do wielkiej radości. Gdy przyszedł na świat, przyjaciele, sąsiedzi, muzykanci zbierali się  przed domem, gdzie radośnie gratulowali rodzicom i witali nowo narodzone dziecko.

Ósmego dnia obrzezano chłopca i nadano mu imię Jan objawione Zachariaszowi  przez Archanioła Gabriela. Jan znaczy dar Boga, Bóg, jest łaskawy, albo Bóg jest miłosierny, Bóg okazał swoją łaskę. Posłuszeństwo otworzyło serce Zachariasza na działanie Ducha Świętego; odzyskał mowę i wielbił Boga. Dziecko w rodzinie przyjmowano jako wielki dar, za który trzeba  dziękować Bogu. Syn był wielką radością dla Zachariasza. Wielu z jego narodzin cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielkim w oczach Pana. Będzie napełniony Duchem Świętym jeszcze w łonie matki. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana Boga (por. Łk 1,14n).

Pisząc o narodzeniu Jana Chrzciciela, św. Łukasz kieruje  naszą uwagę również na reakcję różnych ludzi. Padł strach na  ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli brali to sobie do serca i pytali - Kim będzie to dziecko? Bo istotnie  ręka Pańska była z nim (por. Łk1, 65n).

Sam Chrystus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden człowiek nigdy nie otrzymał: Miedzy narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela (por. Mt 11,7-11; Łk 7,24-27).
      
Jan Chrzciciel został powołany do przygotowania ludzi na przyjście Jezusa Chrystusa. Głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. Pod koniec swojej działalności powiedział: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Za mną idzie Ten, któremu nie jestem godny sandałów  rozwiązać  na nogach (por. Dz 13, 23-26).

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Trzymajcie się dawnej drogi
i zwyczajów kościoła
ustanowionych
i potwierdzonych
przez tylu świętych
za natchnieniem
Ducha Świętego.
I żyjcie życiem nowym.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych