Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Niezapominajka

11 Niedziela Zwykła B   -  Mk 4,26-34

Ukryte działanie Boga

Obie przypowieści z dzisiejszej Ewangelii mówią o ukrytej dynamice ziarna, które, w tym fragmencie, jest symbolem królestwa Bożego. Przypowieściowy siewca wykonał tylko pierwszą czynność – zasiew. Wzrost ziarna jest od niego niezależny. Dalszy rozwój odbywa się w ziemi. Tam, ukryta w ziarnietajemnicza moc Boga działa powoli i skutecznie aż do wydania obfitego plonu. Człowiek nie rozumie jak to się dzieje, ponieważ proces rozwoju ziarna pozostaje poza jego wpływem, poza jego kontrolą.

Podobnie, królestwo Boże posiada w sobie immanentną siłę rozwoju, moc żywotną, która doprowadzi do pełni eschatologicznej. Tą mocą i siłą jest interwencja oraz skuteczne działanie Boga.

W sercu człowieka również rozwija się królestwo Boże, ponieważ działa tam moc już przyjętego słowa Jezusa oraz skuteczna łaska Boga, który czyni wielkie rzeczy, daje wzrost i radość z owoców, jakie wyda zasiane w ludzkim sercu ziarno. Sprawy Boże dzieją się powoli i niedostrzegalnie (Św. Wincenty a Paulo). Zadaniem człowieka jest radosne przyjęcie słowa, troska, aby nim żyć, niezachwiana ufność i wiara w interwencję i działanie Boga w procesie wzrastania.

Przypowieść o ziarnku gorczycy ukazuje kontrast pomiędzy niepozornym startem a imponującym kresem. Małe ziarnko gorczycy rozwija się szybko, wyrasta w duże drzewo i wypuszcza wielkie gałęzie. Nawet ptaki zakładają gniazda w jego cieniu.

Podobnie królestwo Boże po niepozornym początku osiąga imponujący wzrost na całym świecie dzięki, nie tylko wysiłkowi pracy człowieka, lecz przede wszystkim dzięki interwencji Boga, który decyduje o wzroście i rozwoju.

Przypowieść o ziarnku gorczycy uczy, aby nie sądzić według pozorów. Bóg zawsze działa pośród nas według swojego, dla nas czasem niezrozumiałego, planu. On daje czas na dojrzewanie spraw Bożych w sercu ludzkim i prowadzi właściwą drogą do swojego królestwa, gdzie jest miejsce i schronienie dla każdego.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszul