Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Serce Jezusa Ledóchowska

Obraz namalowany przez św. Urszulę Ledóchowską - Kraków, fot. s. Weronika Dryl OSU

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Miej    serce  i  patrz  w  serce.   (A. Mickiewicz)

Dnia 27 grudnia 1673 roku Jezus ukazał się św. Małgorzacie Marii i odsłonił przed nią tajemnicę swojego Boskiego Serca. Objawił swoją nieskończoną miłość do człowieka słowami: Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie mogę już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazywać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobywać z przepaści zatracenia.

Do rozwoju kultu Serca Bożego przyczynił się papież Pius XII, wydając w 1956 r. encyklikę Haurietis aqua, dla większego, głębszego zrozumienia i praktykowania tego  kultu.

Człowiek potrzebuje Jezusowego Serca, aby poznać Boga i samego siebie, potrzebuje go, aby budować cywilizację miłości. Kult Serca Bożego zawiera orędzie niezwykle aktualne we naszych czasach, ponieważ z  Serca Syna Bożego wytrysnęło wiekuiste źródło życia, które daje nadzieję każdemu człowiekowi. Z Serca ukrzyżowanego Chrystusa rodzi się nowa ludzkość odkupiona od grzechów (św. Jan Paweł II).

Dziś trzeba mieć serce wielkie, serce otwarte, które bierze swoją miarę z Serca Chrystusa. Gdy dzisiaj grozi nam znieczulica, obojętność i brak serca, tym bardziej jest nam ono potrzebne (Benedykt XVI).

Kontemplując Serce Boga możemy kształtować nasze małe serca na podobieństwo Serca Jezusa. Możemy uczyć się od Niego jak kochać swoim ludzkim sercem drugiego człowieka.

Z Serca Chrystusowego, otwartego na krzyżu,
może zrodzić się człowiek o nowym sercu.


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Światło sprawia
wielkie rzeczy w duszy.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych