Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Kto pełni wolę Boża

10 Niedziela Zwykła B   -  Mk 2, 23-28

Kochaj i czyń, co chcesz (św. Augustyn)

Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, powiedział Jezus. To znaczy - prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. Prawo jest potrzebne w każdej ludzkiej społeczności i ma służyć człowiekowi. Chrystus proponuje szczególne uproszczenie prawa. W miejsce obszernej listy różnych nakazów i zakazów, Jezus domaga się tylko jednego: k o c h a j !  Miłość ma być wyznacznikiem dla reguł i praw jakimi należy kierować się w życiu  społecznym i religijnym.

Prawo spełnia swoją rolę tylko wtedy, gdy  jego fundamentem jest  najwyższe Boże Prawo, czyli miłość, to znaczy - szczere szukanie dobra.

Panu Bogu zawsze zależy na dobru każdego człowieka. Gdy w prawie zabraknie miłości - jest ono martwe.

Prawo miłości, lepiej niż różne kodeksy, organizuje życie rodzinne i społeczne. Prawdziwa miłość jest mądra i sprawiedliwa. Dla właściwego zrozumienia prawa miłości, trzeba poznawać, przyjmować i realizować Chrystusowe zasady  i reguły postępowania.   Szkoła Jezusa jest szkołą miłości, która  daje duchowy wzrost, pogłębia miłość i życzliwość względem każdego człowieka. Ten, kto poznał Boga, potrafi ustanawiać dobre, sprawiedliwe prawa i pożyteczne reguły oraz odpowiedzialnie kierować się nimi w życiu społecznym i religijnym.

Słowo Boże uwalnia od ciasnej interpretacji prawa. Aby pełnić wolę Bożą wyrażoną w prawie, trzeba słuchać Jezusa, żyć wiarą, nadzieją i miłością. Chrystus podaje nowe  podejście do prawa, nową interpretację: nie litera, ale duch. Na przepisy prawa trzeba patrzeć oczami Jezusa i  kierować się  sercem.

Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi,
nie znajdziecie się w niewoli Prawa
(Ga 5,18)


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Nie ma bowiem innego znaku,
że się jest w łasce Pana,
jak miłość wzajemna
i zjednoczenie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych