Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Trójca Święta

                    

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
 

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa,
miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym
niech będą z wami wszystkimi
2 kor 13,13

Trójca Święta – to jedna z największych tajemnic naszej wiary: Jeden Bóg w trzech osobach - Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jezus przybliżył nam podstawowe prawdy o Trójcy Świętej, której nie zdołamy do końca pojąć ludzkim rozumem.

Ewangelia mówi o Bogu Ojcu, który jest Miłością, który jest u początku wszelkiego życia. Bóg jest dobry, serdeczny, pełen życzliwości i nieskończonego miłosierdzia wobec każdego człowieka. Bóg jest najlepszym, kochającym Ojcem, który przebacza wszystkie nasze grzechy i zawsze akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy.

W Jezusie Chrystusie, Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał pośród swojego ludu jako najlepszy brat, wierny i prawdziwy przyjaciel oraz Zbawiciel całej ludzkości.

Bóg działa przez Ducha Świętego, który nas poucza, oświeca, inspiruje, pomaga poznawać miłujące Serce Chrystusa i Jego Ewangelię, prowadzi właściwą, bezpieczną drogą naszego ziemskiego życia do domu Ojca i Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

Trójca Święta jest też wzorem dla Kościoła. Jesteśmy w nim wezwani do jedności i wzajemnej miłości, która jest konkretnym świadectwem naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. W ten sposób wchodzimy w nadprzyrodzoną, wiecznie trwająca relację z Najświętszą Trójcą: z Bogiem Ojcem, z Jezusem, naszym Zbawicielem oraz z Duchem Świętym, który nas uświęca.

Dzisiejsza Ewangelia przekazuje słowa Jezusa skierowane do apostołów. Chrystus powierza im odpowiedzialne zadanie głoszenia Dobrej Nowiny oraz misję apostolską względem całej ludzkości: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem (por Mk 16,15n; Mt 28,19-20).

Stworzeni, odkupieni i uświęceni, mimo naszej grzeszności,
pozostajemy w szczególnej, bliskiej relacji z Trójcą Najświętszą.
Święty Augustyn

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Działajcie nie traćcie czasu,
wierzcie, wysilajcie się,
ufajcie...

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych