Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


W niebo

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 
(Mk 16,15-20; Dz 1,11; Ef 4,1-13)

Idę przygotować wam miejsce...

Wniebowstąpienie jest zakończeniem ziemskiego życia Jezusa. Jest to dzień szczególnej radości nie tylko w niebie, ale również dla ludzi na ziemi.

Jezus nie przebywa  teraz wśród nas w sposób widzialny. Przeszedłszy przez bramę śmierci,  uczestniczy w chwale Boga Ojca w niebie.

Będąc na świecie, Jezus spełnił swoją misję względem ludzkości. Gdy odszedł do nieba, Bóg zesłał Ducha Świętego , aby  pozostał na zawsze w Kościele i wśród wierzących, tak, by mogli kontynuować przepowiadanie Dobrej Nowiny - Dobrego Słowa Bożego na całym świecie.

Kościół otrzymał szczególne zadanie, specjalną misję - świadczenie o Jezusie, który powstał z martwych i który przebywa  z Ojcem w chwale nieba.

Od Zmartwychwstałego Jezusa Kościół otrzymał także różne dary i łaski dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego (Ef 4, 12n).

Jezus idąc do Ojca, wchodzi do niebieskiego sanktuarium, otwiera drzwi i pozostawia je otwarte dla nas. On jest bramą i pośrednikiem miedzy Bogiem a ludzkością. Jezus wstawia się za nami; jest naszym orędownikiem i obrońcą  u Ojca (por. 1 J 2,1-2).  Tam również przygotuje dla nas miejsce.    
           
Chociaż zabrany do nieba, Chrystus pozostaje z nami na zawsze  w nowy sposób - przez Ducha Świętego, Eucharystie i Słowo. Jezus jest obecny w każdym  miejscu i  w każdym czasie i pozostanie z nami aż do skończenia świata (por. Mt 28,20). Gdy przyjdzie powtórnie, zabierze nas do siebie, abyśmy byli tam, gdzie On jest (por. J 14,3).
 
Jezus Jest blisko każdego z nas,  wspiera nas, prowadzi do domu Ojca, gdzie na nas czeka.(por. Papież Franciszek).

Chrystus zaprasza  swoich uczniów oraz nas wszystkich do kontynuowania rozpoczętego przez siebie dzieła, do głoszenia Dobrej Nowiny nie tylko słowem, ale przede wszystkim świadectwem autentycznego życia chrześcijańskiego.

Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.
J 14,18

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Nie bójcie się podążać
za poruszeniami serca,
które was prowadzą
do zażyłych rozmów z Panem.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych