Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Jezus Ukrzyżowany - św. Urszula

Fragment obrazu "Męczeństwo św. Urszuli" z Bazyliki św. Jerzego w Pradze
- pod Krzyżem Chrystusa klęczy św. Urszula.
 

 IV Niedziela Wielkiego Postu  B
(J 3, 14-21)

Miłość Boża została nam objawiona

W dzisiejszej Ewangelii, Jezus przywołuje  wydarzenie z wężem na pustyni.

Epizod, który  zdarzył się podczas marszu Izraela do Ziemi Obiecanej (Lb 21,4-9) zapowiada  mękę i śmierć Jezusa na krzyżu.

Podobnie, jak Izraelici spoglądając na wywyższonego węża, powracali do zdrowia, tak każdy, kto wierzy w ukrzyżowanego Jezusa, otrzyma życie wieczne.

 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).

Największym świadectwem miłości Boga, jest Jezus, który ofiarował siebie dla zbawienia ludzkości.

Bóg nie ogranicza swojej miłości tylko do nielicznej grupy wybranych, lecz obejmuje  nią wszystkich ludzi, cały świat i wszechświat. Dzięki tej ojcowskiej miłości Stwórcy, świat może istnieć, żyć, rozwijać się i zostać zbawiony.

Bóg ofiarował nam życie i światło (J 1,4). Kto postępuje źle - pozostaje w ciemności; kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego dobre uczynki są dokonane w Bogu.

Każdy może ofiarować Bogu swoją ludzką miłość jako wyraz szczerej  wdzięczności; każdy wolny człowiek może wybierać życie i światło,  albo zło i ciemność. Jednakże w każdej sytuacji Bóg, jak Dobry Pasterz, szuka tego , kto się zagubił.

Bóg, który ofiarował nam swoją miłość, nigdy jej nie cofa ani odbiera.


 

Życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego,
który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (Ga 2,20).

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Osoba Słowa Bożego
jest Oblubieńcem
duszy wiernej.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych