Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


prostujcie drogi Panu

2 Niedziela Adwentu   (B) Mk 1,1-8

    Drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi ( Łk 3,5).

Ciężko się chodzi po drodze, która jest w fatalnym stanie i niebezpieczna, co w konsekwencji może się stać przyczyną licznych wypadków, nieszczęść, zranień, wielkich czy mniejszych strat.

Podobnie dzieje się w życiu duchowym. Jak trudno dotrzeć do Boga i do drugiego człowieka gdy droga do serca i od serca jest w fatalnym stanie: kamienista, pełna wybojów oraz wielu innych przeszkód czy barier.

Jan Chrzciciel nad Jordanem wzywał ludzi do nawrócenia, do przemiany umysłu i serca, chrzcił w rzece Jordan wszystkich, którzy przyjmowali jego słowa i wyznawali swoje grzechy.

W ten sposób przygotowywał ludzi na przyjście Jezusa, który wyszedł od Ojca, aby przygotować nowy lud Boży przez chrzest Ducha.

Dzisiejsza Ewangelia woła również do nas: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki (Mk 1,3) Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek wyrównane (Łk 3,4n). 

Gdy drogi do naszych serc są wyprostowane dla Boga, wtedy stajemy się czytelnym znakiem również dla ludzi.

Jeśli czasem usiłujemy odnaleźć drogę i kierunek, wolność i pokój, ponieważ czujemy się zagubieni  - wtedy posłuchajmy Jana Chrzciciela, który ukazuje właściwą drogę, która nawet przez pustkowie, prowadzi do Boga. Pouczenia Jana mogą pomóc wszystkim, którzy pragną wrócić do Ojca.

Nie trzeba tracić nadziei, ale uświadomić sobie, że pustynia (także duchowa) może stać się tym szczególnym miejscem, gdzie można zacząć nowe życie.

W czasie oczekiwanie adwentowego,
usiłujmy prostować ścieżki naszego życia.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


I zawsze niech
głównym waszym ratunkiem
będzie ucieczka
do stóp Jezusa Chrystusa.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter




Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych