Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Chrystus Król

   

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata  -    Mt 25, 14-30

Przyjdź Królestwo Twoje


Tytuł królewski zwykle kojarzy się z władzą, bogactwem, splendorem, siłą, sławą, itp...

Chrystus Król prezentuje zupełnie inne wartości, takie jak: miłość, miłosierdzie, pokój, cichość, przebaczenie, sprawiedliwość, pokora, służba. Królestwo Jezusa jest królestwem życia i świętości. Nie jest królestwem na wzór tego świata.

Panowanie Chrystusa nie znaczy, że rozkazuje, lecz wypełnienie zbawczego planu Ojca z miłością i miłosierdziem.

Jezus realizuje swoje panowanie z radością i zatroskaniem Dobrego Pasterza, który karmi swoje owce, wzmacnia słabe, opatruje zranione, szuka zaginionej i prowadzi ją do swojej owczarni (por Ez  34).

Królestwo Chrystusa rozpoczyna się w naszym sercu gdy uznamy Go za naszego Pana i Zbawiciela, gdy spełniamy uczynki miłosierdzia wymienione w Ewangelii św. Mateusza (por. Mt 24).

Przyjęcie Chrystusa jako Króla zobowiązuje do głębokiej osobistej relacji z  Nim, do zaangażowania się całym sercem w Jego panowanie we wszystkich dziedzinach życia, również społecznego, ekonomicznego, politycznego.


Otwórzmy dla Chrystusa Króla drzwi serca, drzwi naszych domów i miejsc pracy.

Nie lękajcie się otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi.
Św. Jan Paweł II

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Osoba Słowa Bożego
jest Oblubieńcem
duszy wiernej.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych