Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Chrystus Król

   

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata  -    Mt 25, 14-30

Przyjdź Królestwo Twoje


Tytuł królewski zwykle kojarzy się z władzą, bogactwem, splendorem, siłą, sławą, itp...

Chrystus Król prezentuje zupełnie inne wartości, takie jak: miłość, miłosierdzie, pokój, cichość, przebaczenie, sprawiedliwość, pokora, służba. Królestwo Jezusa jest królestwem życia i świętości. Nie jest królestwem na wzór tego świata.

Panowanie Chrystusa nie znaczy, że rozkazuje, lecz wypełnienie zbawczego planu Ojca z miłością i miłosierdziem.

Jezus realizuje swoje panowanie z radością i zatroskaniem Dobrego Pasterza, który karmi swoje owce, wzmacnia słabe, opatruje zranione, szuka zaginionej i prowadzi ją do swojej owczarni (por Ez  34).

Królestwo Chrystusa rozpoczyna się w naszym sercu gdy uznamy Go za naszego Pana i Zbawiciela, gdy spełniamy uczynki miłosierdzia wymienione w Ewangelii św. Mateusza (por. Mt 24).

Przyjęcie Chrystusa jako Króla zobowiązuje do głębokiej osobistej relacji z  Nim, do zaangażowania się całym sercem w Jego panowanie we wszystkich dziedzinach życia, również społecznego, ekonomicznego, politycznego.


Otwórzmy dla Chrystusa Króla drzwi serca, drzwi naszych domów i miejsc pracy.

Nie lękajcie się otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi.
Św. Jan Paweł II

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Trzymajcie się dawnej drogi
i zwyczajów kościoła
ustanowionych
i potwierdzonych
przez tylu świętych
za natchnieniem
Ducha Świętego.
I żyjcie życiem nowym.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych