Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


przypowieść o talentach

"Pzypowieść o talentach" - witraż, fot. Roman Hobler, Flickr, CC BY-SA 2.0     

33 Niedziela Zwykła    A  -    Mt 25, 14-30

 

Każdy ma wiernie służyć otrzymanymi od Boga darami

Podobnie jak słudzy z przypowieści, otrzymaliśmy od Boga szczególne dary dla wypełnienia powierzonego nam zadania podczas ziemskiego życia.

Każde środowisko, każda społeczność ludzka może stać się miejscem wykorzystywania naszych szczególnych talentów. Liczba i jakość talentów nie odgrywa roli, liczy się tylko miłość do Boga i szczerość wobec Pana, która wyraża się w gorliwej pracy nad pomnożeniem powierzonego nam dobra.

Najważniejszym dobrem jest miłość, którą trzeba realizować (por. 1 Kor 13) i rozdzielać. Mamy przekazywać dobroć Boga i siać słowo Pana, proklamować Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim przykładem życia chrześcijańskiego.

Naszym posłannictwem jest objawiać miłosierdzie Boże i być pośrednikami Boga względem innych.

Powierzonym nam talentem mamy służyć również w ofiarnej, bezinteresownej pracy dla dobra społeczeństwa i ludzi, w każdej pomocy świadczonej potrzebującym oraz przez wytrwałą modlitwę. Bóg potrzebuje naszej współpracy w czynieniu dobra.

Sługa, który ukrył otrzymany talent, reprezentuje leniwych, obojętnych ludzi, którzy nie podejmują żadnej inicjatywy dla dobra potrzebującego bliźniego.

Główną intencją przypowieści jest mobilizacja do wykorzystywania każdej okazji do pełnienia dobrych czynów oraz zachęta, abyśmy pozwolili prowadzić się Duchowi Świętemu po ścieżkach naszego życia.

Przypowieść ukazuje hojną, wspaniałomyślną nagrodę za wierność. Wartość wiecznej zapłaty jest nieporównanie większa od czynionych wysiłków i ponoszonych trudów w życiu ziemskim.

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


...serce moje jest naczyniem,
do którego Słowo Boże
spływa jak napój.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych