Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


panny mądre

"Panny mądre", James Tissot      

32 Niedziela Zwykła    A  -  Mt 25,1-13

 

Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny
Mt 25,13

Głównym przesłaniem przypowieści jest gotowość na opóźniający się moment Paruzji, na spotkanie z Chrystusem. Chodzi tu o czujność, która wiąże się z oczekiwaniem na Pana.

Wśród uczniów Chrystusa są mądrzy, przewidujący i przygotowani na spotkanie z Bogiem. Są też inni - nierozsądni, nieodpowiedzialni, którzy nie myślą o przyszłości. Dlatego mogą przeoczyć najważniejszy moment w życiu, mogą rozminąć się z nadchodzącym Panem, ponieważ są nieobecni na miejscu spotkania.

Czujność jest gotowością, by stanąć przed Bogiem w światłości i prawdzie, jest wierną aktywnością, czynną miłością oraz zrozumieniem wartości aktualnej sytuacji, o której wspomina przypowieść o słudze wiernym w Ewangelii św. Mateusza  (por.  24,45nn).  Jakość naszego obecnego przygotowania na spotkanie z Bogiem decyduje o naszym przeznaczeniu.

Mądrość w przypowieściowej sytuacji - to praktyczna wiedza dotycząca zbawienia, jest też odpowiedzialnym przygotowaniem na przybycie Chrystusa. Natomiast oliwa symbolizuje radość, moc, nadzieję oraz dobre uczynki obecne w naszych relacjach z Bogiem i z naszymi bliźnimi.  (por. Ps 24(23),5; Ps 45 (44),8).

Nasze życie na ziemi jest ciągłym wychodzeniem ku Chrystusowi z płonącą lampą dobrych czynów.

Jezus nazywa swoich uczniów światłością świata. Oni mają świecić wszystkim ludziom, aby widzieli ich dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie (por. Mt 5,14nn).

Synowie światłości, synowie dnia
odziani są w wiarę, miłość, nadzieję zbawienia
i czuwają pośród nocy aż do nadejścia dnia Paruzji.
(por. 1Tes 5,2-8)

 

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Pocieszcie się
nie poddawajcie się zwątpieniu.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych