Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


słowa i czyny

       

31 Niedziela Zwykła    A  -  Mt 23,1-12

SŁOWA  I  CZYNY

Jezus krytykuje faryzeuszy za to, że nie postępują zgodnie z tym, co głoszą i czego żądają od innych. Domagają się również, aby ich ludzie szanowali i uznawali za wspaniałych nauczycieli i autorytety religijne.

Jest to dramat grzechu i obłudy, dramat osoby, która nie dostrzega w sobie zła, a stawia innym wysokie wymagania.

Jeśli ktoś dobrze zna Prawo i przekazuje je ludziom, a jego osobiste życie zaprzecza głoszonym zasadom, może w słuchaczach wywołać niechęć i nawet ich zgorszyć.

Jezus krytykując postawę faryzeuszy, nie usprawiedliwia ich słabości. Natomiast słuchających zachęca, aby z nauczania przywódców religijnych wybierali to, co jest dobre, by stosowali się do ich pouczeń, ale nie naśladowali ich postępowania.

Jezus pragnie ocalić dobro w każdym człowieku. Uczy, aby nie potępiać nikogo mimo jego widocznych słabości czy grzechów, lecz starać się dostrzegać dobro ukryte w głębi ludzkiego serca.

W dzisiejszej Ewangelii zawarte jest ważne pouczenie, aby nasze słowa zawsze były szczere, by odzwierciedlały nasze autentyczne postawy, myśli, styl życia i działania. 

 
Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam
we wszystkim.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych