Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Oblicze Jezusa

XXIX  Niedziela Zwykła    (A)  Mt 22,15- 21

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga

Mt 22,21

W starożytności imperium sięgało tak daleko, jak daleko docierała moneta z wizerunkiem cesarza. Na tamtych terenach cesarz czuł się panem. Jego wizerunek wyznaczał granice jego wpływu i jego władzy.  

Chrystus pozostawił swój obraz w sercu każdego człowieka. Zostawił nam swoje Oblicze wyryte głęboko w naszym człowieczeństwie. Pod panowaniem Jezusa znajdują się więc wszyscy ludzie na całym świecie.

Panowanie Jezusa Chrystusa jest panowaniem miłości i miłosierdzia, pokoju i sprawiedliwości.

Oddawać cesarzowi to, co należy do cesarza dotyczy akceptacji władzy państwowej oraz autorytetu panującego. Obywatele mogą korzystać z usług społecznych, z ubezpieczenia, zasiłków, różnych profitów opieki zdrowotnej, edukacji itp. Dlatego zobowiązani są do płacenia podatku.

Pierwsze czytanie liturgiczne (Iz 45,1,4-6) jest przykładem faktu, jak Bóg pośrednio sprawuje swoją władzę posługując się, w tym przypadku, Cyrusem, królem Persji. Trzeba także pamiętać o tym, że państwo nie sprawuje władzy absolutnej, władzy boskiej (zob. R. Cantalamessa)

Oddać Bogu to, co do Boga należy znaczy: uznawać władzę Boga nad wszystkim. Bożą własnością jest cały wszechświat, życie, czas, człowiek. Własnością Boga jest również to, co od Boga otrzymujemy.

Oddawać Bogu... to żyć Jego darami, rozwijać je, pracować nimi dla dobra własnego oraz dla dobra innych, to pełnić wolę Bożą.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Nie ma bowiem innego znaku,
że się jest w łasce Pana,
jak miłość wzajemna
i zjednoczenie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych