Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


winogron

XXV  Niedziela Zwykła    A  (Mt 20,1-16a)

„Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną;
lecz i oni otrzymali po denarze”  (Mt 20, 10).

Mowa tu o robotnikach z przypowieści, którzy pracowali w winnicy przez dzień cały i widząc tych, którzy zatrudnieni zostali znacznie później liczyli na większe wynagrodzenie. Mamy tu do czynienia z dobrze nam znanym naszym ludzkim, ekonomicznym kalkulowaniem. Większość z nas nie dziwi szemranie pierwszych, którzy zostali zrównani z ostatnimi. Często podobnie myślimy i reagujemy dowiadując się na przykład, że ktoś, komu daleko było do Boga i do Kościoła, w ostatniej chwili swego życia nawraca się i  ... otrzymuje denar zbawienia.

Przypowieść o robotnikach w winnicy uderza w nasz handlowy sposób przeżywania relacji z Bogiem, który „za dobre wynagradza a za złe karze”. Obnaża też prawdę o nas - o tym, że  często  „myśli  Jego nie są (jeszcze) myślami naszymi ani nasze drogi Jego drogami” (Iz 55, 8). Jezusowa przypowieść konfrontuje nas z prawdą o naszej relacji z Bogiem, w której wiele jest z zasługiwania na zbawienie, podczas gdy jest ono łaską.

Pan Jezus pokazuje nam w tej przypowieści Boga jako Ojca, który nie przestaje wychodzić do nas. Czyni to także w stosunku do robotników ostatniej godziny, bo On nie kocha nas „za coś” - za modlitwę, dobre uczynki, zachowywanie przykazań.... On kocha za darmo, daje swą łaskę komu chce i ile chce. Może wynagradzać obficie tego, kto na to nie zasłużył, bo „jest łagodny i miłosierny (...), dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145, 8-9).

Taki jest nasz Bóg i taka jest Jego miłość do nas.

przygotowała s. Ewa Dziura OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Nigdy nie będziemy pokorni,
jeśli nie odczuliśmy
swoich słabości.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych