Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Jezus

XXI  Niedziela Zwykła    A  (Mt 16,13-17)

Kim jest Jezus dla mnie?

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy różne wypowiedzi i opinie dotyczące Jezusa Chrystusa. Zauważmy także odmienne postawy i nastawienia względem tej samej osoby. Dzisiaj także spotykamy się z podobnymi postawami. Gdy Jezus usłyszał opinię tłumu o sobie, zaraz zwrócił się do swoich Apostołów z pytaniem: A wy za kogo Mnie uważacie?

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego - odpowiedział Piotr. Jego wyznanie jest najważniejszy kryterium naszej wiary. Jest także najpiękniejszym wyznaniem jakie człowiek może wyrazić wobec Jezusa. W nim zawarta jest cała prawda o Bożym Synu oraz o Jego posłannictwie. Sam Bóg Ojciec objawił św. Piotrowi prawdę o Jezusie. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Słowa, które Jezus skierował do Piotra dotyczą również wszystkich wyznawców Chrystusa. Sam Bóg Ojciec wybrał nas i przyprowadził do Jezusa (por. J 6,37.6,44). Wiara w Syna Bożego jest darem Boga; nie jest ludzką opinią czy sentymentalnym przywiązaniem. Człowiek bowiem własnymi talentami i siłami nie odkryje tajemnic Syna Bożego, ani ich nie przeniknie.

Innym ważnym przesłaniem dzisiejszej Ewangelii jest prymat św. Piotra, który stał się skałą - fundamentem Chrystusowego Kościoła. Funkcja Piotra jest kontynuowana przez jego następców poprzez wszystkie wieki. Jeśli Kościół ma przetrwać, musi posiadać ludzi z autorytetem, którzy będą strzegli wiary i nakazów Ewangelii. Fragment dzisiejszej Ewangelii pobudza do głębokiej refleksji nad misterium Syna Bożego oraz do świadomej odpowiedzi na pytanie Jezusa:

Kim Ja jestem dla ciebie?


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Istnieje radość wewnętrzna
w znoszeniu cierpienia,
gdy ma się serce oddane Bogu.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych