Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Jezus

XXI  Niedziela Zwykła    A  (Mt 16,13-17)

Kim jest Jezus dla mnie?

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy różne wypowiedzi i opinie dotyczące Jezusa Chrystusa. Zauważmy także odmienne postawy i nastawienia względem tej samej osoby. Dzisiaj także spotykamy się z podobnymi postawami. Gdy Jezus usłyszał opinię tłumu o sobie, zaraz zwrócił się do swoich Apostołów z pytaniem: A wy za kogo Mnie uważacie?

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego - odpowiedział Piotr. Jego wyznanie jest najważniejszy kryterium naszej wiary. Jest także najpiękniejszym wyznaniem jakie człowiek może wyrazić wobec Jezusa. W nim zawarta jest cała prawda o Bożym Synu oraz o Jego posłannictwie. Sam Bóg Ojciec objawił św. Piotrowi prawdę o Jezusie. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Słowa, które Jezus skierował do Piotra dotyczą również wszystkich wyznawców Chrystusa. Sam Bóg Ojciec wybrał nas i przyprowadził do Jezusa (por. J 6,37.6,44). Wiara w Syna Bożego jest darem Boga; nie jest ludzką opinią czy sentymentalnym przywiązaniem. Człowiek bowiem własnymi talentami i siłami nie odkryje tajemnic Syna Bożego, ani ich nie przeniknie.

Innym ważnym przesłaniem dzisiejszej Ewangelii jest prymat św. Piotra, który stał się skałą - fundamentem Chrystusowego Kościoła. Funkcja Piotra jest kontynuowana przez jego następców poprzez wszystkie wieki. Jeśli Kościół ma przetrwać, musi posiadać ludzi z autorytetem, którzy będą strzegli wiary i nakazów Ewangelii. Fragment dzisiejszej Ewangelii pobudza do głębokiej refleksji nad misterium Syna Bożego oraz do świadomej odpowiedzi na pytanie Jezusa:

Kim Ja jestem dla ciebie?


przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana,
podążać jedynie tą drogą,
która jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych