Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


chwast w zbożu

XVI  Niedziela Zwykła    A  (Mt 13,24-43)

Pszenica i chwast – dobro i zło

Przypowieść o pszenicy i chwaście mówi o dobroci i cierpliwości Boga, który pozwala na wzrost pszenicy (dobra) wraz z chwastem (zło) aż do żniwa, ponieważ wyrywając chwasty, można wykorzenić również pszenicę.

Przypowieścią o chwaście, Jezus odpowiada tym, którzy wszędzie widzą zło i gorszą się. Dobro i zło zawsze istnieją razem także w ludzkim sercu oraz w różnych instytucjach. Tak będzie aż do końca świata. Jezus sam wyjaśnia znaczenie tej przypowieści (13, 36-43).

Jeśli niecierpliwy człowiek chce natychmiast wytępić zło, może również zniszczyć dobro. Natomiast Bóg daje czas na przemianę serca. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz chce, aby żył i nawrócił się (por. Ez 33,11).

Wzrost dobra w ludzkim sercu dokonuje się powoli przy pomocy łaski Bożej oraz przez osobisty trud i przez wykorzystanie prostych, skromnych, codziennych, małych jak ziarnko gorczycy okazji.

Pan jest cierpliwy i dobry dla wszystkich ludzi. On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5,45). Nie chodzi tu o obojętność ani o przyzwolenie nas szerzenie się zła. Zło trzeba dostrzegać i przeciwstawiać się mu, ale zawsze z życzliwością, nadzieją i cierpliwością.

Bóg szanuje ludzi i rozumie ich słabości, lecze każdy człowiek powinien szukać i wybierać dobro. Powinniśmy  zatroszczyć się szczególnie o to, aby nie spowodować krzywdy.

Oddzielenie dobrych od złych nastąpi dopiero przy końcu świata. Do tego czasu nie mamy prawa osądzać nikogo, jako dobrego czy złego. Tylko Bóg zadecyduje, kto zostanie wykluczony z Jego królestwa. Sprawiedliwi natomiast będą jaśnieć jak słońce w domu naszego Ojca w niebie.

Bóg jest cierpliwy i ma czas, nie chce bowiem nikogo zgubić,
ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.

Por. 2 P 3,9

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Słowo Przedwieczne
jest prawdziwie
Oblubieńcem duszy.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych