Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


krzyz

               XIII  Niedziela Zwykła    A  (Mt 10,37-42 )

Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całą swoją mocą i całym swoim umysłem.
Łk 10,27  

Fragment dzisiejszej Ewangelii odnosi się nie tylko do tych, którzy z powołania zostali misjonarzami - głosicielami Dobrej Nowiny o królestwie Bożym, lecz również dotyczy wszystkich wyznawców Chrystusa.  Tekst Mt 10,37-42 podaje kilka ważnych pouczeń Jezusa na temat miłości Boga i ludzi, cierpienia oraz gościnności.
    
Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien...( w. 37).
     Bóg jako nasz Stwórca, Odkupiciel, najlepszy Ojciec jest źródłem i centrum naszego życia. Jest naszym Panem, od którego stale otrzymujemy łaski i inne dary duchowe oraz to, czego potrzebujemy, aby żyć. Bóg kocha nas nieskończoną miłością i pragnie obdarzyć nas wiecznym szczęściem w niebie. Boga nie można odsuwać na koniec ludzkich wartości, lecz należy się  Mu pierwszeństwo we wszystkich sprawach. Boga - najlepszego Ojca, trzeba kochać całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całym życiem.

Jeśli prawdziwie, najbardziej kochamy Boga, wtedy również kochamy naszych bliskich i innych ludzi.
     Święty Augustyn powiedział , że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu.

     Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien ( w. 38).
Krzyż wpisany jest w życie każdego człowieka. Chodzi tu o różnego rodzaju cierpienia. Krzyżem może być szare, codzienne życie z jego problemami, trudnościami, z tym wszystkim, co niweczy nasze plany, pragnienia, co dzieje się wbrew naszej woli. Są to też rany zadawane przez naszych bliźnich, prześladowania ze strony wrogów Chrystusa za życie zgodne z Ewangelią.

     Kto Was przyjmuje, Mnie przyjmuje... (w.40).
Chodzi tu o życzliwe, gościnne przyjęcie tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę. Oni reprezentują samego Chrystusa, kontynuując Jego misję wśród narodów świata. Chrystus utożsamia się z tymi, których posyła, nawet  jeśli są  tylko Jego słabymi „ narzędziami". Przez nich objawia się też moc Boga i przez nich przemawia Ewangelia.
    
Każdy, kto przyjmuje uczniów Jezusa i tych „najmniejszych" życzliwie, przyjmuje samego Boga i otrzyma nagrodę.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Nie wystarczy bowiem
coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych