Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


krzyz

               XIII  Niedziela Zwykła    A  (Mt 10,37-42 )

Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całą swoją mocą i całym swoim umysłem.
Łk 10,27  

Fragment dzisiejszej Ewangelii odnosi się nie tylko do tych, którzy z powołania zostali misjonarzami - głosicielami Dobrej Nowiny o królestwie Bożym, lecz również dotyczy wszystkich wyznawców Chrystusa.  Tekst Mt 10,37-42 podaje kilka ważnych pouczeń Jezusa na temat miłości Boga i ludzi, cierpienia oraz gościnności.
    
Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien...( w. 37).
     Bóg jako nasz Stwórca, Odkupiciel, najlepszy Ojciec jest źródłem i centrum naszego życia. Jest naszym Panem, od którego stale otrzymujemy łaski i inne dary duchowe oraz to, czego potrzebujemy, aby żyć. Bóg kocha nas nieskończoną miłością i pragnie obdarzyć nas wiecznym szczęściem w niebie. Boga nie można odsuwać na koniec ludzkich wartości, lecz należy się  Mu pierwszeństwo we wszystkich sprawach. Boga - najlepszego Ojca, trzeba kochać całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całym życiem.

Jeśli prawdziwie, najbardziej kochamy Boga, wtedy również kochamy naszych bliskich i innych ludzi.
     Święty Augustyn powiedział , że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu.

     Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien ( w. 38).
Krzyż wpisany jest w życie każdego człowieka. Chodzi tu o różnego rodzaju cierpienia. Krzyżem może być szare, codzienne życie z jego problemami, trudnościami, z tym wszystkim, co niweczy nasze plany, pragnienia, co dzieje się wbrew naszej woli. Są to też rany zadawane przez naszych bliźnich, prześladowania ze strony wrogów Chrystusa za życie zgodne z Ewangelią.

     Kto Was przyjmuje, Mnie przyjmuje... (w.40).
Chodzi tu o życzliwe, gościnne przyjęcie tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę. Oni reprezentują samego Chrystusa, kontynuując Jego misję wśród narodów świata. Chrystus utożsamia się z tymi, których posyła, nawet  jeśli są  tylko Jego słabymi „ narzędziami". Przez nich objawia się też moc Boga i przez nich przemawia Ewangelia.
    
Każdy, kto przyjmuje uczniów Jezusa i tych „najmniejszych" życzliwie, przyjmuje samego Boga i otrzyma nagrodę.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej
przyszedł na świat.
Jest twój,
jest twoim wszystkim,
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia

 

Modlitwa za Ukrainę

 

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Adoracje Kraków