Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


zniwo

                           XI Niedziela Zwykła     A     (Mt 9,36-10,8)

Darmo dawajcie (Mt 10,8)

W dzisiejszej Ewangelii znajduje się głębokie przesłanie dla całej wspólnoty chrześcijańskiej, a jest nim współpraca z Chrystusem w prowadzeniu ludzi do Boga - do zbawienia.
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.
   Widząc wielkie potrzeby, Chrystus zaprasza ludzi do udziału w swojej pasterskiej misji.
     Słowo litować się nawiązuje to takiej postawy, jaką dostrzegamy u ojca syna marnotrawnego na widok powracającego dziecka. Ojciec ulitował się i wzruszył się głęboko (Łk 15).
     Jezus powołał Dwunastu i posłał ich do ludzi, do tłumu znękanego, podobnego do owiec bez pasterza.
       Syn Boży zaprasza wielu  do współpracy, ponieważ żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Poleca też, aby prosić Boga o ludzi gotowych do pracy dla  królestwa Bożego.
 Jezus posyła ludzi do innych ludzi, aby głosili im Dobrą Nowinę, uzdrawiali chorych, wskrzeszali umarłych, oczyszczali trędowatych i wypędzali złe duchy. Chrystus wyposaża też swoich ludzkich robotników  w dary Boże i szczególne łaski, potrzebne do niesienia pomocy potrzebującemu  człowiekowi.
     Wybrany przez Jezusa  apostoł - robotnik, ma pomagać ludziom w tym, co ich najbardziej boli.  Dotyczy to nie tylko cierpień  fizycznych, ale również duchowych czy psychicznych.  Apostoł ma dostrzegać człowieka, poznać jego sytuacje, zatroszczyć się o niego tak, jak czynił to Chrystus podczas  swojego ziemskiego życia.
       Słowa Syna Bożego dotyczą również  wszystkich chrześcijan, by stali się współpracownikami Boga i budowali nowy sposób bycia braćmi i siostrami, by dzielili się bezinteresownie otrzymanymi do Boga darami.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana,
podążać jedynie tą drogą,
która jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych