Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


zniwo

                           XI Niedziela Zwykła     A     (Mt 9,36-10,8)

Darmo dawajcie (Mt 10,8)

W dzisiejszej Ewangelii znajduje się głębokie przesłanie dla całej wspólnoty chrześcijańskiej, a jest nim współpraca z Chrystusem w prowadzeniu ludzi do Boga - do zbawienia.
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.
   Widząc wielkie potrzeby, Chrystus zaprasza ludzi do udziału w swojej pasterskiej misji.
     Słowo litować się nawiązuje to takiej postawy, jaką dostrzegamy u ojca syna marnotrawnego na widok powracającego dziecka. Ojciec ulitował się i wzruszył się głęboko (Łk 15).
     Jezus powołał Dwunastu i posłał ich do ludzi, do tłumu znękanego, podobnego do owiec bez pasterza.
       Syn Boży zaprasza wielu  do współpracy, ponieważ żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Poleca też, aby prosić Boga o ludzi gotowych do pracy dla  królestwa Bożego.
 Jezus posyła ludzi do innych ludzi, aby głosili im Dobrą Nowinę, uzdrawiali chorych, wskrzeszali umarłych, oczyszczali trędowatych i wypędzali złe duchy. Chrystus wyposaża też swoich ludzkich robotników  w dary Boże i szczególne łaski, potrzebne do niesienia pomocy potrzebującemu  człowiekowi.
     Wybrany przez Jezusa  apostoł - robotnik, ma pomagać ludziom w tym, co ich najbardziej boli.  Dotyczy to nie tylko cierpień  fizycznych, ale również duchowych czy psychicznych.  Apostoł ma dostrzegać człowieka, poznać jego sytuacje, zatroszczyć się o niego tak, jak czynił to Chrystus podczas  swojego ziemskiego życia.
       Słowa Syna Bożego dotyczą również  wszystkich chrześcijan, by stali się współpracownikami Boga i budowali nowy sposób bycia braćmi i siostrami, by dzielili się bezinteresownie otrzymanymi do Boga darami.

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Radujcie się wspólnie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych