Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


zmartwychwstanie

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego


Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią  Mt 5,7


Miłosierdzie w Piśmie świętym jest kluczowym słowem na określenie postępowania Boga w stosunku do człowieka. Bóg, swoja miłość wyraża w sposób widoczny i konkretny. Cierpliwy i miłosierny, to określenia, które często pojawiają się w Starym Testamencie.

Miłosierdzie Boga widoczne jest w wielu wydarzeniach historii zbawienia, gdy Jego dobroć dominuje nad karą i zniszczeniem za niewierność Izraela. Bóg odpuszcza liczne grzechy, leczy rany i niemoce, wybawia od zguby, okazuje łaskę i miłosierdzie. Pan uwalnia jeńców, przywraca wzrok niewidomym, podnosi pochylonych, chroni sieroty i wdowy. Bóg leczy złamanych na duchu, opatruje rany ( por. Ps 103(102); 146(145); 147 (146). Są to niektóre, konkretne przykłady działania miłosiernego Boga.

Najlepszy obrazem miłosiernego Boga jest Jezus Chrystus. Syn Boży w całym swoim posłannictwie okazuje nieskończoną miłość i miłosierdzie. Jego słowa, znaki i cuda skierowane są przede wszystkim do grzeszników, ubogich, odrzuconych, chorych i cierpiących.

Miłosierdzie pozwoliło Jezusowi czytać w ludzkich sercach i odpowiadać na ich potrzeby.

Dowodem nieskończonego miłosierdzia Bożego jest męka Jezusa, Jego śmierć na krzyżu i Jego chwalebne Zmartwychwstanie dla naszego zbawienia.

W ten sposób w Jezusie i przez Jezusa, niewidzialny, miłosierny Bóg , staje się widzialny i dostępny dla człowieka.

Najbardziej ewidentnym wyrazem miłosiernej miłości jest przebaczenie. Jest ono również dla nas zadaniem, z którego nie można zrezygnować.

Przebaczenie jest narzędziem złożonym w nasze słabe, ludzkie ręce. Przez nie osiągamy pokój serca. Tak, jak miłosierny jest Bóg względem nas, tak i my jesteśmy wezwani do okazywania miłosierdzia jedni wobec drugich ( por. Papież Franciszek).

Racz nie zapomnieć o Twoim miłosierdziu, Panie, oraz o dziełach
łaskawości twojej, które trwają od wieków.
Ps 25 (24),6


Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Pocieszcie się
nie poddawajcie się zwątpieniu.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszulańskie Dni Młodych

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych