Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


zmartwychwstanie

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego


Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią  Mt 5,7


Miłosierdzie w Piśmie świętym jest kluczowym słowem na określenie postępowania Boga w stosunku do człowieka. Bóg, swoja miłość wyraża w sposób widoczny i konkretny. Cierpliwy i miłosierny, to określenia, które często pojawiają się w Starym Testamencie.

Miłosierdzie Boga widoczne jest w wielu wydarzeniach historii zbawienia, gdy Jego dobroć dominuje nad karą i zniszczeniem za niewierność Izraela. Bóg odpuszcza liczne grzechy, leczy rany i niemoce, wybawia od zguby, okazuje łaskę i miłosierdzie. Pan uwalnia jeńców, przywraca wzrok niewidomym, podnosi pochylonych, chroni sieroty i wdowy. Bóg leczy złamanych na duchu, opatruje rany ( por. Ps 103(102); 146(145); 147 (146). Są to niektóre, konkretne przykłady działania miłosiernego Boga.

Najlepszy obrazem miłosiernego Boga jest Jezus Chrystus. Syn Boży w całym swoim posłannictwie okazuje nieskończoną miłość i miłosierdzie. Jego słowa, znaki i cuda skierowane są przede wszystkim do grzeszników, ubogich, odrzuconych, chorych i cierpiących.

Miłosierdzie pozwoliło Jezusowi czytać w ludzkich sercach i odpowiadać na ich potrzeby.

Dowodem nieskończonego miłosierdzia Bożego jest męka Jezusa, Jego śmierć na krzyżu i Jego chwalebne Zmartwychwstanie dla naszego zbawienia.

W ten sposób w Jezusie i przez Jezusa, niewidzialny, miłosierny Bóg , staje się widzialny i dostępny dla człowieka.

Najbardziej ewidentnym wyrazem miłosiernej miłości jest przebaczenie. Jest ono również dla nas zadaniem, z którego nie można zrezygnować.

Przebaczenie jest narzędziem złożonym w nasze słabe, ludzkie ręce. Przez nie osiągamy pokój serca. Tak, jak miłosierny jest Bóg względem nas, tak i my jesteśmy wezwani do okazywania miłosierdzia jedni wobec drugich ( por. Papież Franciszek).

Racz nie zapomnieć o Twoim miłosierdziu, Panie, oraz o dziełach
łaskawości twojej, które trwają od wieków.
Ps 25 (24),6


Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Codziennie na nowo
trzeba zaczynać kochać Boga
i być przekonanym,
że tak dziś jak wczoraj
nie dosyć się Go kochało.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych