Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


uzdrowienie

 

IV Niedziela Wielkiego Postu A (J 9, 1-41)

Kto idzie za Jezusem będzie miał światło życia ( J 8,12)

 

Jezus zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia . Przywraca mu wzrok, aby okazały się wielkie dzieła Boga dokonywane przez Chrystusa.

Niewidomy zaczął widzieć. Natomiast świadkowie tego wydarzenie, chociaż widzą, pozostają duchowo ślepi. Są to ludzie, którzy nie chcą poznać prawdy. Podobne sytuacje zdarzają się także w dzisiejszych czasach gdy dzieje się coś dobrego, a ludzie nie chcą tego widzieć i poznać prawdę.

Niewidomy stopniowo zbliża się do światła, którym jest Jezus, a faryzeusze i uczeni w Prawie, przywódcy narodu przeciwnie, coraz bardziej pogrążają się w duchowej ślepocie.

Niewidomy, który teraz widzi, dotąd nie spotkał Jezusa , znał tylko Jego imię. Teraz daje o Nim świadectwo nazywając Go prorokiem ( w.17), czcicielem Boga (w.31), Synem Człowieczym, swoim Panem. Uwierzył w Jezusa i oddał Mu pokłon ( ww. 37-38). Ten człowiek faktycznie oddał chwałę Bogu.

W tym rozdziale , przywrócenie wzroku wskazuje na to, że światło przyszło na świat. Już prorok Izajasz ukazał Mesjasza jako wielkie światło przychodzące dla wszystkich ludzi ( por. Iz 60,1-3.19). Ukazał Go również jako tego, który przywróci wzrok niewidomym ( Iz 20,18; 35,5; 42,7).

Niewidomy jest symbolem ludzi zniewolonych przez grzechy.

Duchowa ślepota - prowadzi do lekceważenia przykazań Bożych, do obojętności wobec widzialnych znaków Boga w świecie w świecie oraz w życiu osobistym. Gdy zamykamy się na światło Jezusa, pozostajemy w ciemności. Gdy otwieramy się na Jego światło, promieniujemy radością i pokojem.

Jezus jest światłem, które świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła (por. J 1.5).

Zwróćmy też uwagę na reakcję ludzi, świadków cudu uzdrowienia niewidomego człowieka. Ich reakcja jest różna, ale nie dostrzegamy radości z tego wielkiego dzieła dokonanego przez Jezusa, ani uwielbienia Boga za cudowny dar dla cierpiącego człowieka.

Wydarzenie to pobudza do refleksji jak my osobiście reagujemy, gdy nasz bliźni cieszy się jakimś szczególnym czy wyjątkowym darem?

 

Jakie jest nasze serce, otwarte czy zamknięte przed Bogiem i przed ludźmi?
Otwierajmy się na światło Pana. On zawsze na nas czeka, aby nam pomagać,
dać więcej światła, aby przebaczyć. (Papież Franciszek)

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Tym więcej jest trudu
i niebezpieczeństw,
im większej wartości
jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych