Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


studnia

 

III Niedziela Wielkiego Postu A (J 4,5-42)

Spotkanie przy studni

Ewangeliczne opowiadanie o Samarytance dotyczy również naszego życia. Każdy może identyfikować się z tą kobietą. To, co zdarzyło się przy studni Jakubowej, w jakiś sposób odnosi się też do naszego spotkania z Jezusem.

Jezus przychodzi szukać zaginionego człowieka. Na Samarytankę czeka przy studni Jakubowej, a gdy się pojawia, Jezus pierwszy przemawia i prosi : Daj mi się napić. Traktuje tę kobietę z szacunkiem i troską mimo, że jest Samarytanką i grzesznicą. Intencją Jezusa jest doprowadzić ją do zbawienia. Stopniowo, poprzez pouczenia i wyjaśniania prawd Bożych, prowadzi Samarytankę do poznania i umiłowania Boga.

W podobny sposób Chrystus prowadzi nas do coraz głębszej, osobistej, bliskiej relacji z Bogiem.

Jezus czeka na nas w różnych sytuacjach naszego życia i do nas także kieruje słowa: Daj mi się napić. W ten sposób prosi, aby każdy pokazał Mu głębię swojego serca. Prosi, by opowiedzieć Mu szczerze całą prawdę o sobie i pokazać Mu prawdziwą twarz.

Chrystus pragnie ofiarować nam żywą wodę, która stanie się w nas obfitym źródłem na życie wieczne (J 4,14).

Żywa woda jest symbolem Ducha Świętego. Człowiek, który otworzy się na Jego działanie, będzie promieniował miłością i radością.

Woda, którą daje Jezus jest miłością płynącą z Jego serca, jest źródłem zbawienia, które zaspokaja ludzkie pragnienie Boga i oczyszcza z wszystkiego, co utrudnia zjednoczenie z Nim. Jest to Duch Święty dawany bez ograniczenia (por. J 3,34).

Jezus uczy również o prawdziwym kulcie , którego celem jest głębsze poznanie Boga, budowanie osobistej, bliskiej relacji z Nim i szczera praktyka pobożności.

Boga trzeba czcić w duchu i prawdzie. Termin duch odnosi się w tym tekście do Ducha Świętego a prawda do Jezusa Chrystusa ( por. J 14,6).

Prawdziwym czcicielem Boga jest człowiek wierzący w Jezusa Chrystusa, który jest PRAWDĄ i który otwiera się na działanie DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije.
Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki.

J 7,37; 4,14

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Pocieszcie się
nie poddawajcie się zwątpieniu.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych