Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Pustynia

 

I Niedziela Wielkiego Postu A (Mt 4,1-11)

Nie samym chlebem żyje człowiek

 

Fragment Ewangelii o kuszeniu Jezusa dotyczy właściwego zrozumienia posłannictwa Syna Bożego.

Szatan chce, by Jezus realizował swoją misję za pomocą siły, prestiżu, bogactwa i próżności. Jezus stanowczo odrzuca te pokusy. Ukazuje swoje Synostwo Boże jako bezgraniczne zaufanie i posłuszeństwo w realizowaniu zbawczych planów Ojca.

Szatan sugeruje, aby Jezus użył swojej duchowej mocy dla zaspokojenia własnych potrzeb życiowych, do wykonania spektakularnego widowiska, by wzbudzić podziw u ludzi, dla zdobycia władzy i nadmiernego bogactwa tego świata.

Te trzy pokusy, które Chrystus odrzucił, są zawsze aktualne i ujawniają się w różny sposób, także w obecnej rzeczywistości. Można tu wymienić niektóre z nich, na przykład: łatwe zdobywanie bogactwa i innych wartości doczesnych często w sposób nieuczciwy, krzywdzący innych ludzi, zwłaszcza biednych i ciężko pracujących.

Do tych pokus należą również pewne postawy życiowe takie, jak: pycha, próżność, poszukiwanie prestiżu, wyróżnienia, korzystnego stanowiska dla zyskania uznania i poważania u ludzi, stawianie siebie w pozycji wyższości, dyskwalifikując i lekceważąc innych ludzi .

Te pokusy próbują poniżyć, zniszczyć i odebrać radość płynącą z Ewangelii do ludzkiego serca.

Okres Wielkiego Postu to czas na nawrócenie i powrót do Boga. To czas, aby zauważyć to wszystko, co wymaga korekty i naprawy. To właściwy czas, aby z życzliwością spojrzeć na bliźniego, otoczyć go troską i miłością. Jest to czas odpowiedni i dobry na odzyskanie radości i ufności, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi (por .Papież Franciszek)/

Bóg czeka na nas, pragnie usunąć wszystko, co nas obciąża, chce uleczyć nasze serca i umysły. Bóg pragnie uwolnić ludzi z fałszywego przekonania, że bogactwo, pycha i wyniosłość, prestiż i sława są źródłem siły, panowania i skutecznym sposobem na szczęśliwe życie.


Wielki Post jest czasem na budowanie głębokiej
i bliskiej relacji z przebaczającym, miłującym i miłosiernym Ojcem.

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Nigdy nie będziemy pokorni,
jeśli nie odczuliśmy
swoich słabości.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych