Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


slowo_lampa

 

6 Niedziela Zwykła A ( Mt 5,17nn)

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp
i światłem na mojej ścieżce.

Ps 119,105

Gdy Jezus mówi o wypełnieniu Prawa, nie znaczy to, że ogłosi jeszcze inne przykazania. Chodzi tu o nowe zrozumienie przepisów Prawa, o właściwą interpretację, która ma prowadzić do większej sprawiedliwości.

Chrystus proponuje sposób życia według Prawa Bożego, gdzie priorytetem jest miłość a nie litera czy drobiazgowe, nieistotne przepisy dodawane przez ludzi.

Prawo ustanowił Bóg dla dobra i szczęścia wszystkich ludzi. Jest ono potrzebne do regulowania wielu spraw dla godziwego życia obywateli i właściwego funkcjonowania społeczeństwa. Prawo Boże jest darem i szczególną pomocą, ponieważ umożliwia bliskie relacje człowieka z Bogiem, ułatwia braterskie współżycie ludzi, harmonijne i pokojowe współistnienie narodów na świecie, oparte na miłości, sprawiedliwości i życzliwości względem każdego człowieka .

Jezusowe Prawo jest prawem miłości , które literę zastępuje duchem i domaga się większej sprawiedliwości od tej, którą stosowali uczeni w Prawa i faryzeusze. Nowe Prawo domaga się głębszego zrozumienia sensu treści zawartej w konkretnych wskazaniach.

Przykłady większej sprawiedliwości znajdują się w dalszej części Kazania na Górze ( Mt 5,21-48). Ukazują nowy sposób życia, proponowany przez Jezusa.

Nowe Prawo domaga się lepszego i głębszego zrozumienia sensu nakazów prawa, domaga się bardziej autentycznej pobożności oraz bardziej pozytywnego odniesienia do Boga, do bliźniego i do świata. Na tym polega wypełnianie Prawa.

Wymagania Jezusa, zawarte w antytezach (Mt 5, 21-48), można podsumować krótkim stwierdzeniem św. Pawła : Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj ( Rz 12,21).

Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha; Nakazy Pana słuszne – radują serce.
Przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy – cenniejsze niż złoto,
niż złoto najlepsze, a słodsze od miodu płynącego z plastra.
(Por. Ps 19,8-11)

 

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


W psalmach znajduję pokarm
we wszystkich
okolicznościach życia!

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych