Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Chrzest Pański

                               2 Niedziela Zwykła A (J 1,29-34)

                                                                   Oto Baranek Boży

Udajmy się nad Jordan, gdzie Jan Chrzciciel pełnił swoją misję udzielając chrztu pokuty i wzywając do nawrócenia.Pewnego dnia zobaczył nadchodzącego Jezusa i zawołał : Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Gładzi wszelkie zło tego świata, zło, które istnieje wokół nas i przenika do serca, deprawuje i zatruwa nam życie. Chodzi również o nasze osobiste grzechy.

Jezus - Baranek Boży wziął na siebie nasze grzechy, pokutował za nas i przez swoją mękę i śmierć na krzyżu pojednał nas z Bogiem , aby nas zbawić, aby uratować Boga w naszym życiu.

Chrystus jest naszym jedynym Zbawicielem. Tylko On może nas uratować. My ludzie, grzesznicy zależymy tylko od miłosierdzia i miłości Boga.

W języku Hebrajczyków słowo baranek - znaczy także sługa. Termin ten odnosi się też do baranka paschalnego, składanego w ofierze przed wyjściem Izraela z Egiptu ( Wj 12). W Księdze proroka Izajasza , w Pieśni o cierpiącym Słudze Jahwe, jest mowa o zabitym baranku, który umarł za grzechy wszystkich ludzi ( Iz 53). Po zmartwychwstaniu widzimy Baranka przebywającego w chwale Ojca, oczekującego nas w nowym niebie, gdzie nie będzie cierpień, ani łez, ani śmierci ( por Ap 19; 21, 4nn).

Baranek Boży, Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, dzisiaj jest obecny w swoim Kościele pod postacią chleba i wina . Jest tym barankiem, który uratował Izraela z niewoli egipskiej, barankiem zapowiedzianym przez proroka Izajasza, ukazanym przez Jana Chrzciciela. Jest Barankiem, który umarł za nas na krzyżu, Barankiem, który przebywa w chwale Ojca i jest równocześnie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Kiedyś Jezus, Baranek Boży, Syn Boży przyszedł nad Jordan do Jana Chrzciciela. Przychodzi również do nas każdego dnia, aby uwolnić nas od wszelkiego zła i obdarzyć nowym życiem oraz łaską, byśmy mogli rozpoznawać Go przychodzącego w każdej sytuacji naszej codzienności.

Najważniejszą sprawą w naszym życiu jest to,
aby nie utracić Boga.

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Dusza czuje się wezwana,
podążać jedynie tą drogą,
która jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych