Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Jan Chrzciciel

III Niedziela Adwentu (Mt 11,2-11; Iz 35,1-6.10)

Czy ty jesteś Tym, który ma przyjść ?

    Trzecia niedziela Adwentu, zwana Gaudete, jest dniem radości, której źródłem jest Chrystus. Radość jest chrześcijańskim powołaniem i świadectwem, powiedział papież Paweł VI podczas audiencji w 1978 r.

     Teksty liturgiczne również zachęcają do praktykowania tej pięknej cnoty. Niech się rozweselą; niech się radują; niech rozkwitają; niech śpiewają z radości i szczęścia, powtarza prorok ( por. Iz 35,1-6.10).

     Kolejne czytania z Nowego Testamentu nawiązują do czasów, kiedy wypełniały się zapowiedzi proroków. Uwięziony Jan Chrzciciel, swoich uczniów do Jezusa z pytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść…?

    Czy Jan, który z tak wielkim przekonaniem wskazywał na Jezusa jako na Przychodzącego Mesjasza, mógł nagle żywić wątpliwości? Różne są interpretacje dotyczące tego ewangelicznego fragmentu. Niektórzy egzegeci wyjaśniają, że pytanie Jana zostało skierowane ze względu na jego uczniów, dla ich duchowego dobra. Można przypuszczać, że właśnie oni mieli pewne wątpliwości co do misji Jezusa z Nazaretu. Dlatego Jan chciał ,żeby osobiście zobaczyli Chrystusa i posłuchali, co On sam o sobie mówi, aby sami przekonali, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem.

    Jezus nie odpowiada wprost na ich pytanie, ale wysyła ich z powrotem do Jana, aby przekazać mu co słyszeli i co z widzieli: Niewidomi widzą, chromi chodzą ,trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, ubogim głosi się Ewangelię ( por. Iż 29,18-19; 35,1-6,61,1).

      Zbawczą misją Jezusa jest głoszenie Ewangelii, cuda i uzdrowienia. Autentycznym działaniem mesjańskim jest Jezusowy zwrot ku potrzebującym i biednym, ku tym, którzy słuchają i przyjmują Ewangelię.

      Słowa i czyny Jezusa mają wzbudzić wiarę w Jego posłannictwo. Błogosławiony jest ten, kto nie wątpi w Chrystusa.

      Druga część dzisiejszej Ewangelii (w.7-11) zawiera słowa Jezusa dotyczące Jana Chrzciciela, wielkiego, wyjątkowego proroka, którego misją było przygotowanie ludu na przyjście Zbawiciela.

Ewangelia zachęca do odważnego wyznawania wiary.
Uczy też dostrzegać Boga w Jego działaniach
oraz w różnych sytuacjach i wydarzeniach naszego życia.

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Nie można wytłumaczyć
ani pojąć szczęścia,
jakie się odczuwa,
gdy raz na zawsze
oddało się siebie Bogu.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych