Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Niepokalana Maryja

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny

Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko, Niepokalana Maryjo Panienko;
Bez pierworodnej zmazy poczęta, módl się za nami Królowo Święta.

Niepokalane Poczęcie jest największym darem i niezwykłym przywilejem miłosiernego Boga. Dzięki niemu Maryja została całkowicie zachowana od niewoli wszelkiego zła i szczególnie umiłowana przez Boga. Tajemnica ta ukazuje szczególna rolę Matki Bożej w historii zbawienia.

W odwiecznym zbawczym planie Boga Maryja była przeznaczona do spełnienie specjalnej misji jako Matka Jezusa. Wypadało więc, aby była wyróżniona szczególną godnością i specjalnym przywilejem „ wolności od wszelkiego grzechu osobistego”, czyli Niepokalanie Poczęta.

Jako „ łaski pełna”, Maryja w swej wierze odpowiedziała w pełni na wezwanie Boga. Stała się przeto prototypem każdego człowieka wybranego, wierzącego i obdarzonego łaską. Niepokalane Poczęcie jest znakiem, że Bóg i Jego łaska wyprzedzają wszelki nasz byt i wszelkie nasze działania (Bł. Jan Duns Szkot ( 1266-1308), wielki teolog i filozof franciszkański ).

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony 8.12.1854 r. przez papieża Piusa IX bullą Ineffabilis Deus (Niepojęty Bóg) słowami: Ogłaszamy, orzekamy i określam ,że Niepokalana Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego- została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego jest prawdą przez Boga objawiona i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Święto Niepokalanego Poczęcia pozwala nam odczuć, że jesteśmy odkupieni i umiłowani przez Boga, otoczeni Jego dobrocią ukazaną w Jezusie Chrystusie i Maryi. Święto tej szczególnej łaski Bożej przynosi nam nadzieję i ufność w potęgę Boga pozwalającej również nam – grzesznikom, kiedyś stanąć czystymi. przed Panem.

O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam
we wszystkim.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych