Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Pustynia

II Niedziela Adwentu  (Mt 3, 1-12)


Głos, który woła na pustyni:
Prostujcie drogę Panu!
Wyprostujcie Jego ścieżki!

Iz 40,3; Mt 3,3

Nawoływanie do nawrócenia odbywało się na pustyni. Tam przychodzili do Jana Chrzciciela liczni ludzie, być może zniewoleni jego głosem, którego echo rozlegało się bardzo daleko i którego nie zagłuszał zgiełk i hałas miejski czy biznesowe dysputy.

Był to głos szczególny, stanowczy, surowy, mocny bezkompromisowy, budzący lęk przed sądem Bożym i karą za grzechy, głos wzywający do przemiany serca: Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 3,2).

Przyjście tego królestwa dotyczy każdego człowieka i ma zachęcić go do zasadniczej zmiany życia, do powrotu do miłosiernego Ojca, który jest źródłem świętości.

Nawrócenie (gr. metanoia) jest przede wszystkim wewnętrzną przemianą serca, zmianą dotychczasowego postępowania, zerwaniem z grzechem i powrotem do przebaczającego Boga.

Całe życie człowieka staje się procesem nawracania, czyli dąży do stałego postępu ku lepszemu – ku świętości.

Wydajcie więc owoce godne nawrócenia (Mt 3,8) – woła Jan Chrzciciel. W nauczaniu św. Pawła owocem Ducha, tak bardzo potrzebnym w życiu codziennym jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność ,łagodność, opanowanie (por Ga 5,22).

W procesie nawracania, trzeba się oderwać od czegoś, spojrzeć inaczej na wszystko, obalić  "pień", który może zasłaniać to, co jest najbardziej istotne. Takim "pniem" może być np. egoizm, który myśli tylko o sobie i o swoich interesach, nie dostrzegając drugiego człowieka i jego potrzeb (Por. Papież Franciszek, homilia).

Pustynia adwentowa jest potrzebna, ponieważ uczy nas jak mówić głosem Ewangelii, głosem miłości i miłosierdzia, uczy pokory.


Całe nasze życie jest oczekiwaniem na Jezusa.
On do nas przychodzi każdego dnia.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Niech wszystko,
co we mnie cieszy
serce człowiecze,
Ciebie wielbi...

bł. Natalia Tułasiewicz

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych