Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Pustynia

II Niedziela Adwentu  (Mt 3, 1-12)


Głos, który woła na pustyni:
Prostujcie drogę Panu!
Wyprostujcie Jego ścieżki!

Iz 40,3; Mt 3,3

Nawoływanie do nawrócenia odbywało się na pustyni. Tam przychodzili do Jana Chrzciciela liczni ludzie, być może zniewoleni jego głosem, którego echo rozlegało się bardzo daleko i którego nie zagłuszał zgiełk i hałas miejski czy biznesowe dysputy.

Był to głos szczególny, stanowczy, surowy, mocny bezkompromisowy, budzący lęk przed sądem Bożym i karą za grzechy, głos wzywający do przemiany serca: Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 3,2).

Przyjście tego królestwa dotyczy każdego człowieka i ma zachęcić go do zasadniczej zmiany życia, do powrotu do miłosiernego Ojca, który jest źródłem świętości.

Nawrócenie (gr. metanoia) jest przede wszystkim wewnętrzną przemianą serca, zmianą dotychczasowego postępowania, zerwaniem z grzechem i powrotem do przebaczającego Boga.

Całe życie człowieka staje się procesem nawracania, czyli dąży do stałego postępu ku lepszemu – ku świętości.

Wydajcie więc owoce godne nawrócenia (Mt 3,8) – woła Jan Chrzciciel. W nauczaniu św. Pawła owocem Ducha, tak bardzo potrzebnym w życiu codziennym jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność ,łagodność, opanowanie (por Ga 5,22).

W procesie nawracania, trzeba się oderwać od czegoś, spojrzeć inaczej na wszystko, obalić  "pień", który może zasłaniać to, co jest najbardziej istotne. Takim "pniem" może być np. egoizm, który myśli tylko o sobie i o swoich interesach, nie dostrzegając drugiego człowieka i jego potrzeb (Por. Papież Franciszek, homilia).

Pustynia adwentowa jest potrzebna, ponieważ uczy nas jak mówić głosem Ewangelii, głosem miłości i miłosierdzia, uczy pokory.


Całe nasze życie jest oczekiwaniem na Jezusa.
On do nas przychodzi każdego dnia.

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Jezu, bądź zawsze
i za wszystko uwielbiony.

bł. M. Klemensa Staszewska

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych