Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Chrystus Król

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Przyjdź Królestwo Twoje

Święto Chrystusa Króla Wszechświata ustanowił Pius XI Encykliką Quas Primas 11.12.1925 r. jako przeciwstawienie się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w owym czasie stawały się bardzo popularne. Encyklika ukazuje Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i wszechświatem.

Chrystus jest Królem, ponieważ Bóg wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelka Zwierzchnością i Władzą i Mocą i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, i Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem ( Ef 1,20-22).

Chrystus i Jego panowanie to nasza nadzieja. Jego królestwo jest królestwem prawdy i życia, świętości, łaski, sprawiedliwości i pokoju. Nie jest królestwem na wzór tego świata. Dla Chrystusa – królować nie znaczy rozkazywać, lecz być posłusznym Ojcu w wypełnianiu Jego planu miłości i zbawienia.

Jezus realizuje swoje panowanie przez miłość i bliskość względem nas, przez zatroskanie Dobrego Pasterza, który karmi swoje owce, wzmacnia słabe, opatruje zranione, szuka zaginione i sprowadza je z powrotem do swojej owczarni ( por. Ez 34).

Panowanie Chrystusa jest prawdziwym błogosławieństwem i pokojem dla narodów i państw, w których ma On odbierać, we wszystkich sprawach, należną Mu cześć i chwałę.

Królestwo Chrystusa rozpoczyna się najpierw w naszych sercach, gdy uznamy go za naszego Pana i Zbawiciela, gdy spełniamy uczynki miłosierdzia, wymienione w Ewangelii wg św. Mateusza, r. 24 (por. Papież Franciszek, homilie).

Dążenie do przyjęcia Chrystusa jako Króla jest wyraźnie obecne w objawieniach prywatnych Rozalii Celak - polskiej pielęgniarki i mistyczki, a nade wszystko ma solidne podstawy biblijne i szerokie rozwinięcie w tradycyjnym nauczaniu Kościoła.

Przyjęcie Chrystusa jako Króla zobowiązuje do personalnego odniesienia się do Jezusa i zaangażowania się całym sercem w Jego panowanie. Nie chodzi tylko o zewnętrzny akt uznania Go za Króla i Pana, ale o postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych oraz owocuje w społeczeństwie. Aby przyjąć Jezusa za Króla i Pana, trzeba Mu otworzyć drzwi serca, drzwi naszych domów, świątyń i miejsc pracy, a także z Nim żyć, dać Mu miejsce i pozwolić panować we wszystkich sferach życia, również społecznego, ekonomicznego, politycznego. (por. Bp Andrzej Czaja)

Nie lękajcie się otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi.
Św. Jan Paweł II

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

 

Na dziś


Trzymajcie się dawnej drogi
i zwyczajów kościoła
ustanowionych
i potwierdzonych
przez tylu świętych
za natchnieniem
Ducha Świętego.
I żyjcie życiem nowym.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych