Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


burza

       

33 Niedziela Zwykła  (Łk 21, 5-19)

Nie lękajcie się i nie traćcie nadziei.

      Jezus zapowiedział zburzenie Jerozolimy i świątyni, co nastąpiło w 70 r. po Chr. Opisał również pewne zjawiska, jakie pojawią się przy końcu świata. Wydarzenia te pobudzają do refleksji nad przyszłym sądem Bożym.

   Jednakże, Chrystus nie podaje żadnej konkretnej daty, ani bezpośrednich sygnałów zbliżającego się końca.

  Wojny, rozruchy, kataklizmy naturalne, głód, trzęsienie ziemi, prześladowania pojawiają się w każdym czasie. Język tej sekcji nawiązuje do obrazów starotestamentalnych ( por Is 13,6-10.13), których nie trzeba rozumieć w sensie dosłownym, chociaż z pewnością pojawią się różne wielkie, przerażające znaki na niebie i na ziemi.

  Nie znamy dnia ani godziny końca świata i życia na ziemi. Dlatego trzeba być gotowym, czuwać z wiarą i ufnością i nie ulegać przepowiedniom fałszywych proroków.

  Wyznawcy Chrystusa będą prześladowani. Będzie to też czas do składania świadectwa wierności Bogu oraz osobistym zobowiązaniom. Najlepszym czuwaniem i przygotowaniem na powtórne przyjście Chrystusa jest życie zgodne z Ewangelią na każdy dzień - zwłaszcza przez praktykowanie miłości, miłosierdzia, sprawiedliwości, przebaczenia, wytrwałości oraz innych przejawów ludzkiej solidarności i życzliwości.

    W trudnych doświadczeniach i prześladowaniach Chrystus, jak obiecał, będzie ze swoimi uczniami i wyznawcami szczególnie poprzez dar odwagi, wymowy, mądrości i wytrwałości (por. Łk 21,15; Mt 24,13).

   Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.
(Łk 21,19)


Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

 ‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze
krótkie życie.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych